Grundforløb 1

Du starter her, hvis du kommer direkte fra folkeskolen. Du får vigtig viden om erhvervsuddannelserne og mulighed for at afklare dit valg af uddannelse.

Læs mere

Grundforløb 2

Der er fokus på omsorg, pleje og praktisk hjælp. Du får styrket dine personlige og faglige kompetencer, så du er klar til at søge om optagelse på hovedforløbet.

Læs mere

Hovedforløb

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du kan afprøve den teori, du lærer på skolen ude i praksis og løbende får nye færdigheder.

Læs mere

Fakta

Varighed: Maksimalt 1 år og 7 mdr., inkl. grundforløb 2.
Grundforløb 1 varer 5 mdr. og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

Alle elever får en personlig uddannelsesplan, som tager hensyn til din alder, samt dine erfaringer med job og uddannelse.

Hvad laver en SOSU-hjælper?

Som SOSU-hjælper bruger du din faglighed til at støtte borgere i en sund og aktiv livsstil. Det gør du for at modvirke sygdom og ensomhed – og for at skabe mest mulig kvalitet i deres liv. Det gælder uanset om du arbejder med ældre, syge eller handicappede.

Du arbejder typisk på plejecentre eller i hjemmeplejen, men kan fx også arbejde på bosteder. Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Videreuddannelse

Som SOSU-hjælper får du typisk nye kompetencer via AMU (arbejdsmarkedsuddannelser). Her kan du få målrettet viden om fx samarbejdet med mennesker med demens, psykisk sygdom og palliativ pleje eller ny viden om medicin.

Du har mulighed for at søge ind på uddannelsen til SOSU-assistent, hvor du vil få merit for din hjælperuddannelse (minimum 6 måneder) og for eventuelt andre relevante kompetencer.

Ofte stillede spørgsmål

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 søger du via optagelse.dk

Du søger om optagelse på hovedforløbet i den kommune, hvor du gerne vil være elev.

Få et overblik over datoer for uddannelsesstart og ansøgningsfrister her

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2. På hovedforløbet får du elevløn.

Du skal selv betale for bøger og transport i forbindelse med ture på uddannelsen.

Få hjælp og svar her