Grundforløb 1

Du starter her, hvis du kommer direkte fra folkeskolen. Du får vigtig viden om erhvervsuddannelserne og mulighed for at afklare dit valg af uddannelse.

Læs mere

Grundforløb 2

Der er fokus på sygepleje og omsorgsopgaver. Du får styrket dine personlige og faglige kompetencer, så du er klar til at søge om optagelse på hovedforløbet.

Læs mere

Hovedforløb

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du kan afprøve den teori, du lærer på skolen ude i praksis og løbende får nye færdigheder.

Læs mere

Fakta

Varighed: Maksimalt 3 år, 2 mdr. og 3 uger, inkl. grundforløb 2.
Grundforløb 1 varer 5 mdr. og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

Alle elever får en personlig uddannelsesplan, som tager hensyn til din alder, samt dine erfaringer med job og uddannelse.

Hvad laver en SOSU-assistent?

Som SOSU-assistent er dine vigtigste opgaver grundlæggende sygepleje, og at støtte borgeren til at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du kommunikerer, motiverer og vejleder mennesker i svære livssituationer – uanset om de er ældre, syge eller handicappede.

Som SOSU-assistent arbejder du typisk i hjemmeplejen, på plejecentre, sygehuse eller i psykiatrien. Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Videreuddannelse

SOSU-assistenter har gode muligheder for at videreuddanne sig og mange oplever, at deres erfaring fra praksis er en stor fordel på deres nye uddannelse.

Som SOSU-assistent kan du bl.a. søge ind på uddannelserne til:

  • Sygeplejerske
  • Pædagog
  • Socialrådgiver
  • Farmakonom

Med enkelte suppleringsfag får du flere muligheder og kan fx uddanne dig til; ergoterapeut, fysioterapeut, tandplejer eller jordmoder.

Ofte stillede spørgsmål

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 søger du via optagelse.dk

Du søger om optagelse på hovedforløbet i den kommune, hvor du gerne vil være elev.

Få et overblik over datoer for uddannelsesstart og ansøgningsfrister her

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2. På hovedforløbet får du elevløn.

Du skal selv betale for bøger og transport i forbindelse med ture på uddannelsen.

Få hjælp og svar her