Grundforløb 1

Du starter her, hvis du kommer direkte fra folkeskolen. Du får vigtig viden om erhvervsuddannelserne og mulighed for at afklare dit valg af uddannelse.

Læs mere

Grundforløb 2

Der er fokus på pædagogik, kommunikation og aktiviteter. Du får styrket dine personlige og faglige kompetencer, så du er klar til at søge om optagelse på hovedforløbet.

Læs mere

Hovedforløb

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du kan afprøve den teori, du lærer på skolen ude i praksis og løbende får nye færdigheder.

Læs mere

Fakta

Varighed: Maksiamalt 2 år, 6 mdr. og 2 uger, inkl. grundforløb 2.
Grundforløb 1 varer 5 mdr. og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

Alle elever får en personlig uddannelsesplan som tager hensyn til din alder, samt dine erfaringer med job og uddannelse.

Hvad laver en pædagogisk assistent?

Som pædagogisk assistent arbejder du pædagogisk med børn, unge eller voksne med særlige behov. Du er god til at sætte dig i andre menneskers situation og til at samarbejde med børn, borgere og pårørende. Du har viden om kost og motion, så du kan være med til at sikre sundhed og trivsel i dit arbejde.

Pædagogiske assistenter arbejder typisk i vuggestue, børnehave eller på bo- og opholdssteder. Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Videreuddannelse

Pædagogiske assistenter har gode muligheder for at videreuddanne sig og mange oplever, at deres erfaring fra praksis er en stor fordel på deres nye uddannelse. Som Pædagogisk assistent kan du søge direkte ind på:

  • Pædagoguddannelsen.

Med enkelte suppleringsfag får du flere muligheder og kan uddanne dig til;

  • Socialrådgiver
  • Psykomotorisk terapeut
  • Katastrofe- og risikomanager.

Ofte stillede spørgsmål

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 søger du via optagelse.dk

Du søger om optagelse på hovedforløbet i den kommune, hvor du gerne vil være elev.

Få et overblik over datoer for uddannelsesstart og ansøgningsfrister her

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2. På hovedforløbet får du elevløn.

Du skal selv betale for bøger og transport i forbindelse med ture på uddannelsen.

Du kan blive pædagogisk assistent på væsentlig kortere tid som EUV 1 elev. Du skal være over 25 år og have mere end 2 års relevant erhvervserfaring. Vi udbyder typisk et forløb om året i Hillerød, der starter i august måned.

Adgangskrav

2 års relevant erhvervserfaring – minimum 24 timer ugentlig inden for de sidste 4 år. + certifikaterne førstehjælp og elementær brand.

Økonomi og ansøgning

Hvis du er i arbejde, når du begynder på uddannelsen, kan du tale med din arbejdsgiver om orlov, og så kan du få elevløn under uddannelsen og din arbejdsgiver kan få refusion (AUB) • Hvis du ikke er i beskæftigelse kan du søge SU • Hvis du følger uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

Relevant erhvervserfaring

For at blive optage på EUV 1 skal du have erfaring indenfor:

Et af følgende arbejdsområder: • Dagplejen • Daginstitution • Skoleområdet inkl. SFO • Ungdoms- og fritidsklub • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

En af følgende jobfunktioner: • Pædagogmedhjælper • Kommunal dagplejer • Omsorgsmedhjælper • Ikke-uddannet klubmedarbejder • Legepladsmedarbejder

Og kunne dokumentere følgende: • Selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver • Selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver • At have indgået i pædagogiske team

Vi har samlet information om PAU EUV 1 på dette INFOark

Få hjælp og svar her