Hvad sker der på Grundforløb 1?

På SOPU er vi optaget af koblingen mellem viden og færdigheder; mellem teori og praksis. I løbet af skoledagen vil du møde forskellige måder at arbejde på, fx faglige oplæg, fysisk aktivitet, faglig fordybelse og valgfag. Vi arbejder med konkrete erhvervsrettede cases og projekter – og sikrer os, at du får anvendt den viden, du opnår.

På alle fagretninger kommer du til at arbejde med at planlægge, evaluere og dokumentere aktiviteter, som kan være rettet mod ældre, handicappede eller børn. Kommunikation, fx med pårørende eller borgere, er også et gennemgående tema.

Uanset hvilken fagretning, du vælger, kan du efterfølgende frit vælge grundforløb 2 – også på en anden erhvervsskole. Hvis du er interesseret i EUX – Velfærd skal du vælge den fagretning, fordi du har fag på højere niveau.

Fagretninger

Sundhed & udvikling: Sundhedslinjen

Fokus på SOSU-uddannelserne og processer og metoder, som indgår i en SOSU-hjælpers arbejdsdag. Du har også fokus på kommunikation og samarbejde med relevante grupper og på de faktorer, der påvirker levevilkår og sundhed.

Innovation, sundhed & pædagogik: Innovationslinjen

Fokus på både SOSU-uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Der er fokus på at anvende innovative metoder i løsningen af arbejdsopgaver. Du vil lave mindst èt virtuelt eller fysisk produkt til at arbejde med kommunikation i forhold til pårørende og/eller forældre.

Læring & leg: Den pædagogiske linje

Fokus på den pædagogiske assistentuddannelse og processer og metoder, som indgår i en pædagogisk assistents arbejdsdag. Du har også fokus på samarbejdet med relevante faggrupper og forældre og vil arbejde med livstilsfaktorers betydning for sundhed, bl.a. hygiejne, kost og fysisk form.

EUX – Velfærd

Du får travlt med både hænder og hoved på en EUX – Velfærd. Her kombinerer du uddannelsen til SOSU-assistent med en studentereksamen. På GF1 har du dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau. Læs mere om EUX her.

Fakta

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen, eller tog afgangsprøve for mindre end 2 år siden.

Varighed: 5 måneder

Adgangskrav: Du skal have et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik fra folkeskolen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Læs mere og søg om SU på SU.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 søger du via optagelse.dk

Du søger om optagelse på hovedforløbet i den kommune eller region, hvor du gerne vil være elev.

Få et overblik over datoer for uddannelsesstart og ansøgningsfrister her

Få hjælp og svar her