Du søger om ansættelse i den kommune eller region, hvor du gerne vil være hovedforløbselev. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte uddannelseskonsulenten i kommunen eller regionen.

Fakta

Varighed: 3 år, 6 måneder og 3 uger.
Adgangskrav: Du skal have bestået Grundforløb 2 og have en uddannelsesaftale, før du kan starte på hovedforløbet.

Ofte stillede spørgsmål

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du løbende får mulighed for at afprøve teori i praksis og få nye færdigheder. Når du er i praktik, får du tilknyttet en praktikvejleder, der hjælper dig med at nå dine praktikmål.

På SOPU foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler arbejdet med viden, færdigheder og kompetencer sammen.

Temaer

 • Borgeren i det nære sundhedsvæsen
 • Fag- og myndighedsperson
 • Rehabilitering
 • Valgfrit specialefag
 • Behandlingspsykiatri
 • Socialpsykiatri

Fag

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Gymnasiale fag

 • Dansk (a)
 • Engelsk, Matematik, Samfundsfag, Kemi (b)
 • Biologi, Psykologi, Kommunikation/it (c)
 • Valgfag: Matematik (a), Idræt (c)

Som en del af din EUX – Velfærd skal du bl.a. lave en større skriftlig opgave, et eksamensprojekt og en afsluttende opgave på din erhvervsuddannelse.

Hvis du er nysgerrig, kan du læse mere om, hvad du lærer og hvordan uddannelsen er tilrettelagt i den lokale undervisningsplan.

SOSU-assistenter skal have autorisation for at udøve deres job. Læs mere om autorisation hos FOA her

Du får din autorisation via Styrelsen for patientsikkerhed her

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

 

 

Få hjælp og svar her