Hvad lærer jeg på Grundforløb 2?

  • Matematik (c), Kemi (c) og Fysik (c)
  • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
  • Valgfag

Uddannelsesspecifikt fag med fokus på:

  • Sundhedsvæsenet og rollen som professionel
  • Dokumentation og informationsteknologi
  • Sundhedsfremme og rehabilitering
  • Kommunikation og samarbejde
  • Velfærdsteknologi
  • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne

Fakta

Varighed: 5 måneder.
Adgangskrav: Du skal have gennemført eller være i gang med grundforløb 1 EUX - eller have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau på anden uddannelse.

Ofte stillede spørgsmål

Alle får en personlig uddannelsesplan inden de starter på grundforløb 2 eller hovedforløb. Den tager højde for dine erfaringer med job og uddannelse. Det betyder, at du fx kan få merit/godskrivning for relevant joberfaring eller tidligere uddannelse.

Eksempelvis får du 6 måneders godskrivning, hvis du er uddannet SOSU-hjælper og søger ind på uddannelsen til SOSU-assistent.

 

Er du over 25 år?

– på baggrund af din erhvervserfaring kan vi tilbyde realkompetencevurdering (RKV) i forhold til din ansøgning til grundforløb 2. Læs mere i det Ofte stillede spørgsmål; Merit – hvis du er over 25 år?

 

Arbejdsgivererklæring

En arbejdsgivererklæring bruges overfor skolen eller arbejdgiver til at dokumentere tidligere relevant beskæftigelse. Det kan bruges til merit/godskrivning af skole eller praktikperioder. Tal med en vejleder inden du udfylder og indsender en arbejdsgivererklæring.

Arbejdsgivererklæring SOSU-hjælper og SOSU-assistent

Arbejdsgivererklæring Pædagogisk assistent

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Læs mere og søg om SU på SU.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

Hvis du skifter mening undervejs på Grundforløb 2 EUX, kan du godt søge ind på hovedforløbet til SOSU-assistent eller -hjælper.

Få hjælp og svar her