Student + SOSU-assistent

Med en EUX – Velfærd kan du kan læse videre på samme vilkår som andre med en toårig studentereksamen, når du er færdig. Måske vil du hellere ud og bruge din uddannelse med det samme – tjene penge, få erfaring og så læse videre senere. Valget er dit med en EUX – Velfærd.

Grundforløb 1

Du starter her, hvis du kommer direkte fra folkeskolen. Du får vigtig viden om erhvervsuddannelserne og mulighed for at afklare dit valg af uddannelse.

Læse mere

Grundforløb 2

Der er fokus på sygepleje og omsorgsopgaver. Du får styrket dine personlige og faglige kompetencer, så du er klar til at søge om optagelse på hovedforløbet.

Læs mere

Hovedforløb

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du kan afprøve den teori, du lærer på skolen ude i praksis og løbende får nye færdigheder. Du får løn under denne del af uddannelsen.

Læs mere

Fakta

Varighed: Maksimalt 4 år, 6 mdr. og 3 uger, inkl. grundforløb 1 og 2.
Alle elever får en personlig uddannelsesplan som tager hensyn til din alder, samt dine erfaringer med job og uddannelse.

Hvad laver en SOSU-assistent?

Som SOSU-assistent har du blik for helheden og tager ansvar. Du sikrer, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. Uanset om du arbejder med ældre, syge eller handicappede, er du nøglepersonen, der kan motivere, koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering.

Dine vigtigste opgaver grundlæggende sygepleje, og at støtte borgeren til at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du kommunikerer, motiverer og vejleder mennesker i svære livssituationer – uanset om de er ældre, syge eller handicappede.

Som SOSU-assistent arbejder du typisk i hjemmeplejen, på plejecentre, sygehuse eller i psykiatrien. Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Videreuddannelse

Med en EUX – Velfærd kan du kan læse videre på samme vilkår som andre med en toårig studentereksamen, når du er færdig. SOSU-assistenter har generelt gode muligheder for at videreuddanne sig og mange oplever, at deres erfaring fra praksis er en stor fordel på deres nye uddannelse. Kombineret med gymnasiale fag er du rigtig godt stillet.

Når du er færdig, har du følgende fagrække:

  • Dansk (a)
  • Engelsk, Samfundsfag, Matematik, Kemi (b)
  • Fysik, Biologi, Kommunikation/it, Psykologi, valgfag (c)

Ofte stillede spørgsmål

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 søger du via optagelse.dk

Du søger om optagelse på hovedforløbet i den kommune eller region, hvor du gerne vil være elev.

Få et overblik over datoer for uddannelsesstart og ansøgningsfrister her

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

 

 

Få hjælp og svar her