Når du deltager, bidrager du til;

  • bedre sammenhæng mellem skole og praktik
  • gennemsigtighed i uddannelsesforløbene
  • vidensdeling på tværs
  • gensidig forståelse og kendskab
  • fokus og perspektiver i forhold til uddannelsens rammer og vilkår

Har du spørgsmål?

Skriv til jem@sopu.dk 

SOSU-cafémøder 2018

København:
12. juni
2. oktober

Hillerød:
13. juni
3. oktober

Cafémøder 12. + 13. juni 2018

- Kom til en spændende eftermiddag med fokus på læring og velfærdsteknologi. Møderne d. 12. + 13. juni giver dig indblik i mulighederne inden velfærdsteknologi og mulighed for at videndele på tværs af skole og praktik.

Velfærdsteknologi i skole og praktik

1. Videnscenter for Velfærdsteknologi – hvad er nu det?

Hvordan arbejder I med velfærdsteknologiske hjælpemidler – med elever og borgere/patienter? Det bliver der mulighed for at drøfte med kolleger fra skole og praktik.

2. Besøg på forskellige ”stationer”:

  • Afprøvning af hjælpemidler i praksis
  • Transfer – samarbejde skole/praktik
  • Læringsaktiviteter på SOPU og i praktikken

3. AMU-kursus for SOSU-hjælpere

Hvad har man gjort i KBHs kommune? Få viden om kurset og hvilke udfordringer, man har fået øje på, når ny teknologi skal implementeres i praktikken. Hvad er hovedindholdet i et nyt kursus om Velfærdsteknologi og hvordan er det blevet evalueret?

Klik her for printvenlig invitation

København d. 12. juni 2018 - Tilmeld dig

Hillerød d. 13. juni 2018 - Tilmeld dig

Læs SOPU’s privatlivspolitik her

Hvorfor beder vi dig udfylde ovenstående? Vi bruger oplysninger for at målrette indholdet på møderne samt til deltagerantal. De opbevares fortrolig og slettes efter møderne.