Når du deltager, bidrager du til;

  • bedre sammenhæng mellem skole og praktik
  • gennemsigtighed i uddannelsesforløbene
  • vidensdeling på tværs
  • gensidig forståelse og kendskab
  • fokus og perspektiver i forhold til uddannelsens rammer og vilkår

Har du spørgsmål?

Skriv til jem@sopu.dk 

SOSU-cafémøder 2018

København:
12. juni – AFLYST
2. oktober

Hillerød:
13. juni – AFLYST
3. oktober

Cafémøder 12. + 13. juni 2018 - AFLYST!

- Kom til en spændende eftermiddag med fokus på læring og velfærdsteknologi. Møderne d. 12. + 13. juni giver dig indblik i mulighederne inden velfærdsteknologi og mulighed for at videndele på tværs af skole og praktik.

Velfærdsteknologi i skole og praktik

1. Videnscenter for Velfærdsteknologi – hvad er nu det?

Hvordan arbejder I med velfærdsteknologiske hjælpemidler – med elever og borgere/patienter? Det bliver der mulighed for at drøfte med kolleger fra skole og praktik.

2. Besøg på forskellige ”stationer”:

  • Afprøvning af hjælpemidler i praksis
  • Transfer – samarbejde skole/praktik
  • Læringsaktiviteter på SOPU og i praktikken

3. AMU-kursus for SOSU-hjælpere

Hvad har man gjort i KBHs kommune? Få viden om kurset og hvilke udfordringer, man har fået øje på, når ny teknologi skal implementeres i praktikken. Hvad er hovedindholdet i et nyt kursus om Velfærdsteknologi og hvordan er det blevet evalueret?