Videnscentrets formål

Indsamle, fastholde og videreformidle ekspertviden om velfærdsteknologi samt udvikle og forbedre digitalisering af undervisningen, så der opstår en sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

 

Videnscentrets mål

  • Bidrage til, at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige som de kan, samt at eleverne uddannes til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked
  • Understøtte de andre erhvervsskoler til at digitalisere uddannelserne, samt udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb
  • Skabe prestige om erhvervsuddannelserne, så der tiltrækkes flere ressourcestærke unge
  • Etablere faglærernetværk og kapacitetsopbygning på tværs af videnscentre

Fakta

Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst er et ud af ni videnscenter i Danmark. Et tilsvarende velfærdsteknologisk videnscenter for Vestdanmark har SOSU Nord i Aalborg som værtsskole. Du kan få et overblik over alle ni videnscentre på Videnscenterportalen.dk

Kontakt os

Maj Britt Weidinger / Projektleder
Tlf. 2510 3767
Louise Jagd Rosendal / Adm. projektkoordinator
Tlf. 2510 3770

Flere kontaktinformationer

SOPU

Mikkel Gram Hansen, København mgh@sopu.dk

Lars Jørgensen, Hillerød laj@sopu.dk

 

SOSU C

Jeanne Juul Jensen, Herlev, Brøndby

Griet De Place, Herlev

Bettina Rasmussen, Brøndby

Käthe Ivarsson, Brøndby

learninglabbroendby@sosuc.dk, learninglabherlev@sosuc.dk

Styregruppen for Videnscentret

Inger Margrethe Jensen, Direktør SOPU, ije@sopu.dk

Elsebeth Melgaard, Direktør SOSU C, eme@sosuc.dk

 

Suppleanter

Helle Olesen, Udviklingschef, SOPU

Gitte Brodersen, Uddannelseschef SOSU C