Videnscentrets formål

Indsamle, fastholde og videreformidle ekspertviden om velfærdsteknologi samt udvikle og forbedre digitalisering af undervisningen, så der opstår en sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

 

Videnscentrets mål

  • Bidrage til, at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige som de kan, samt at eleverne uddannes til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked
  • Understøtte de andre erhvervsskoler til at digitalisere uddannelserne, samt udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb
  • Skabe prestige om erhvervsuddannelserne, så der tiltrækkes flere ressourcestærke unge
  • Etablere faglærernetværk og kapacitetsopbygning på tværs af videnscentre

Fakta

Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst er et ud af ni videnscenter i Danmark. Et tilsvarende velfærdsteknologisk videnscenter for Vestdanmark har SOSU Nord i Aalborg som værtsskole. Du kan få et overblik over alle ni videnscentre på Undervisningsministeriets hjemmeside her

Kontakt os

Maj Britt Weidinger
Projektleder

Tlf. 2510 3767

Louise Jagd Rosendal
Administrativ koordinator

Tlf. 2510 3770

Flere kontaktinformationer

SOPU

Mikkel Gram Hansen, København mgh@sopu.dk

 

SOSU C

Jeanne Juul Jensen, Herlev, Brøndby

Griet De Place, Herlev

Bettina Rasmussen, Brøndby

Käthe Ivarsson, Brøndby

learninglabbroendby@sosuc.dk, learninglabherlev@sosuc.dk

Styregruppen for Videnscentret

Inger Margrethe Jensen, Direktør SOPU, ije@sopu.dk

Elsebeth Melgaard, Direktør SOSU C, eme@sosuc.dk

 

Suppleanter

Helle Olesen, Udviklingschef, SOPU

Gitte Brodersen, Uddannelseschef SOSU C