LUU

SOPU har ét samlet lokalt uddannelsesudvalg for SOSU-uddannelserne, pædagogisk assistentuddannelse og efter-/videreuddannelsesområdet. Dermed opfylder vi Erhvervsuddannelsesloven krav om nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg, i daglig tale kaldet LUU.

Sammensætningen er som følger:

  • 8 repræsentanter for arbejdsgiversiden (2 pladser til Region Hovedstaden og 6 pladser til samarbejdskommunerne)
  • 8 repræsentanter for arbejdstager / faglig organisation (FOA og 3F)
  • 2 elever (tilforordnede)
  • 2 undervisere (tilforordnede)
  • 4 ledelsesrepræsentanter (tilforordnede)

Læs mere

Oversigt over medlemmerne kan ses hos PASS>