Bestyrelsesmedlemmer

Nanna Højlund, formand og medlem af forretningsudvalget, selvsuppleret

VACANT, selvsuppleret

Katja Kayser, udpeget af Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Lene Lindberg, udpeget af FOA

Tina Græsted, medlem af forretningsudvalget, udpeget af FOA

Pia Ludvigsen, udpeget af FOA/LFS

VACANT, udpeget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Vagn Majland, medlem af forretningsudvalget, udpeget af Region Hovedstaden

Karsten Søndergaard, udpeget af KKR

Sisse Marie Welling, udpeget af KKR

Dorte Tind Jørgensen, medarbejderrepræsentant

Line Bach Holm, medarbejderrepræsentant

Malene Bruun Pedersen, elevrepræsentant

VACANT, elevrepræsentant

Sekretær: Jeppe Rosengård Poulsen, Direktør SOSU H

Bestyrelsesaktiviteter 2018

Undervisningsministeriet godkendte d. 11. september 2018 fusionen mellem SOSU C og SOPU. I perioden mellem 11. september og 31. december 2018 fungerer SOSU Cs og SOPUs bestyrelser som en samlet interimbestyrelse. Der er planlagt fire møder i interimbestyrelsen:  

  1. møde i interimbestyrelsen for den fusionerede skole d. 26. september 2018
  2. møde i interimbestyrelsen for den fusionerede skole d. 25. oktober 2018
  3. møde i interimbestyrelsen for den fusionerede skole d. 21. november 2018
  4. møde i interimbestyrelsen for den fusionerede skole d. 17. december 2018

Læs mere