Bestyrelsesmedlemmer

Nanna Højlund, formand og medlem af forretningsudvalgetselvsuppleret

Ingo Østerskov, næstformand og medlem af forretningsudvalget, udpeget af KEA

Katja Kayser, udpeget af Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune

Lene Lindberg, udpeget af FOA

Tina Græsted, medlem af forretningsudvalget, udpeget af FOA København

Pia Ludvigsen, udpeget af FOA/LFS

VACANT, udpeget af Region Hovedstaden

Peter Lennø, byrådsmedlem (Hillerød), udpeget af kommunerne i Region H i forening

Sisse Marie Wellling, borgerrepræsentant (København), udpeget af kommunerne i Region H i forening

Peter Kvist Jørgensen, selvsuppleret

Ann Berit Holm, medarbejderrepræsentant

Bitten Næsted Hansen, medarbejderrepræsentant

Sebastian Laursen, elevrepræsentant

VACANT, elevrepræsentant

Bestyrelsesaktiviteter 2018

Undervisningsministeriet godkendte d. 11. september 2018 fusionen mellem SOSU C og SOPU. I perioden mellem 11. september og 31. december 2018 fungerer SOSU Cs og SOPUs bestyrelser som en samlet interimbestyrelse. Der er planlagt fire møder i interimbestyrelsen:

 

  1. møde i interimbestyrelsen for den fusionerede skole d. 26. september 2018
  2. møde i interimbestyrelsen for den fusionerede skole d. 25. oktober 2018
  3. møde i interimbestyrelsen for den fusionerede skole d. 21. november 2018
  4. møde i interimbestyrelsen for den fusionerede skole d. 17. december 2018

Læs mere