Bestyrelsesmedlemmer

Nanna Højlund, formand og medlem af forretningsudvalgetselvsuppleret

Ingo Østerskov, næstformand og medlem af forretningsudvalget, udpeget af KEA

Katja Kayser, udpeget af Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune

Lene Lindberg, udpeget af FOA

Tina Græsted, medlem af forretningsudvalget, udpeget af FOA København

Pia Ludvigsen, udpeget af FOA/LFS

VACANT, udpeget af Region Hovedstaden

Peter Lennø, byrådsmedlem (Hillerød), udpeget af kommunerne i Region H i forening

Sisse Marie Wellling, borgerrepræsentant (København), udpeget af kommunerne i Region H i forening

Peter Kvist Jørgensen, selvsuppleret

Ann Berit Holm, medarbejderrepræsentant

Bitten Næsted Hansen, medarbejderrepræsentant

Sebastian Laursen, elevrepræsentant

VACANT, elevrepræsentant

Bestyrelsesaktiviteter 2018

Læs mere