Direktion

Elsebeth Melgaard
Forretningsdirektør
Tlf. 2094 4668
Inger Margrethe Jensen
Vicedirektør
Tlf. 2689 3070
Anette Macko
Vicedirektør

Chefer

Sanne Goksøyr
Uddannelseschef
Helle Olesen
Udviklingschef
Pernille Lundberg
Administrativ chef
Jens Christensen
Uddannelseschef
Jakob Lindberg Jensen
Uddannelseschef
Hans Møller
Økonomichef