VTU-rapport 2017

 

Skolens gennemgang af resultaterne

SOPU har i år øget antallet af respondenter fra 79 (hvor 41 svarede) til 159 (hvor 107 har svaret). Det vil sige, at SOPU har fordoblet antallet af svar, samtidig med at SOPU har forbedret skolens svarprocent fra 52 % i 2016 til 67 % i 2017. Svarprocenten er repræsentativ i forbindelse med SOPU’s geografiske områder, Københavns kommune (65 %), Nordsjællandske kommuner (69 %) og Region H (70 %).Nedenfor er en oversigt over respondentprofiler, som er en valid repræsentation også geografisk set:

 

SOPU’s samlede virksomhedstilfredshedsniveau er gået 4 point frem og ligger nu på 57. SOPU ligger desværre stadig under landsgennemsnittet med 13 point. Landsgennemsnittet er i 2016 gået 3 point tilbage til 70. Generelt kan SOPU konstatere en fremgang i tilfredshed på Social- og sundhedsuddannelserne på 58 (+5), og samtidig kan SOPU konstatere tilbagegang på den Pædagogiske assistentuddannelse på 43 (-10).

I forhold til rekruttering ligger SOPU lige over landsgennemsnittet i angivelsen, om man får de kvalificerede elever, der er behov for. Det samlede resultat dækker dog over forskelle for så vidt angår uddannelser og geografiske områder. På EUX-området ser det ud til, at der er interesse for EUX-forløb, også ift. at ansætte EUX elever. Samtidig kan SOPU konstatere, at både på SOPU og generelt for området er der behov for mere viden om, hvad området indebærer.

 

Elevernes præstation i praktikken

Elevernes præstation på SOPU får en middel til god vurdering med 66 point, som er en fremgang på 8 point fra 2016. SOPU ligger marginalt under landsgennemsnittet med 3 point. For så vidt angår elevernes kompetencer for at begå sig på arbejdspladsen og deres motivation for at lære noget nyt, ligger SOPU et enkelt point over landsgennemsnittet med en fremgang fra sidste år på 7 point.

På spørgsmålet om elevernes praktiske færdigheder ses der en fremgang på 9 point. SOPU er dog fortsat 4 point under landsgennemsnittet. Der er stadig en udfordring med elevernes viden om fagområdet trods en fremgang på 8 point. Her er SOPU 6 point fra landsgennemsnittet. Ud fra resultaterne kan man se, at det er de respondenter, som er tættest på eleverne i hverdagen – praktikvejledere og oplæringsansvarlige – som vurderer elevernes præstation højest. Det er samtidig denne gruppe, der angiver at have mest kontakt med skolen (mere end 7 gange om året).

 

Samarbejdet mellem SOPU og praktikken

I vurderingen af samarbejdet mellem praktikken og SOPU er der fremgang på mellem 5 og 8 point, og samlet set ligger SOPU på 51 point, som er 9 point lavere end landgennemsnittet. På dette område er der generelt et lavt fald i landsgennemsnittet, imens SOPU kan konstatere en fremgang.

 

Information og vejledning

I vurderingen af information og vejledning er SOPU samlet set 6 point under landsgennemsnittet, og der er desværre en marginal tilbagegang på 1 point. I forhold til regler om mål i praktikperioderne og hjælp i forbindelse med praktikaftaler får SOPU er god vurdering på henholdsvis 78 og 70 point. Til gengæld er det nødvendigt at kigge på, i hvor stor omfang praktikken har den nødvendige information om eleverne i skoleperioden – her ligger SOPU på 51 point (0) og det er 9 point fra landsgennemsnittet.

 

VTU’en og kommende indsatsområder

VTU’en peger på følgende områder, der skal prioriteres inden for alle uddannelsesområder og geografiske områder i tæt samarbejde med praktikken og andre relevante samarbejdsparter:

  • At øge elevernes viden om fagområdet
  • At skoleperioderne supplerer praktikforløbene
  • At styrke samarbejdet om elevernes udvikling
  • At styrke elevernes praktiske færdigheder
  • At arbejde målrettet med SOPUs samlede omdømme som en professionel uddannelsesinstitution
  • At skabe øget viden om EUX