Læs videre i følgende dokumenter og sider, for at få et nærmere indblik i kvalitetsarbejdet på SOPU. 

Formål med kvalitetsarbejdet

  • At udvikle kvaliteten af kerneopgaven, som er undervisning og læring.
  • At understøtte understøtte kvaliteten generelt på SOPU på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan.
  • At understøtte udviklingen af gode resultater, processer og procedurer i overensstemmelse med SOPU’s mål, vision og værdier om at udvikle og udbyde uddannelser af høj kvalitet.
  • At arbejde ud fra et dynamisk og systematisk kvalitetskoncept til gavn for interne og eksterne interessenter.
  • At SOPU’s tætte samarbejdspartnere har mulighed for indsigt i og indflydelse på kvalitetsarbejdet og derigennem bidrage til en øget kvalitet i uddannelserne.
  • At fremme en evalueringskultur på SOPU.
  • At leve op til kravene i love og bekendtgørelser vedr. området.

Kontakt os

Specialkonsulent Pernille Hvid kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til kvalitetsarbejdet.

Tlf. 2484 4746