Hvad er AMU?

Arbejdsmarkedsuddannelserne – i daglig tale forkortet AMU – er for dig der ønsker at tilegne dig kvalifikationer og kompetencer, som du kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

AMU-kurser er kompetencegivende uddannelser der kan anvendes i hele landet.

AMU-kurser er som regel af 1-5 dages varighed tilrettelagt med undervisning i tidsrummet 8.00 -16.00.

Hvem kan deltage?

Alle, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU.

Vi stiller krav om at deltagerens sproglige niveau i dansk er tilstrækkelig til at at følge undervisningen.

Som ledig skal AMU-kurser aftales med Jobcenter eller A-kasse inden tilmelding og SOPU skal have et betalingstilsagn derfra inden kursusstart.

VEU-godtgørelse

Deltagere på AMU, der er i arbejde og hvis højeste uddannelse er en erhvervsuddannelse kan søge VEU-godtgørelse.

Deltagere med en forældet videregående uddannelse kan også søge VEU-godtgørelse.
En videregående uddannelse er forældet hvis du ikke har været beskæftigetinden for uddannelsesområdet i 5 år eller mere)

VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen – for en fuldtidsbeskæftiget udgør beløbet 860 kr. pr. hele kursusdag.

VEU-godtgørelse udbetales til:
– arbejdsgiver, hvis medarbejderen får løn under AMU-kurset.
– deltageren, hvis medarbejderen ikke får løn under kurset.

VEU-godtgørelse skal søges digitalt via www.efteruddannelse.dk

Nyhedsbrev

Kursusnyhedsbrevet giver dig nyt om aktuelle kurser og kompetenceudvikling. Tilmeld dig ved udfylde mailadresse herunder og bekræfte den mail, du modtager efterfølgende.

Kontaktinformation