Hvad var godt ved dit broforløb?

At bruge sin fantasi og være meget aktive! / Elevevaluering af broforløb.

1 + 2 dage

8. klasserne besøger SOPU en dag om efteråret, hvor de dyster mod hinanden i små opgaver, der viser lidt om forskellige typer af erhvervsuddannelser.

I foråret kommer 8. klasserne igen til to dage, hvor de skal løse opgaver, der foregår på en fiktiv musikfestival. Her vil både være opgaver, der handler om social, sundheds og pædagogiske fag, samt opgaver der viser, hvad man kan lære på andre erhvervsuddannelser. Det kan for eksempel være at sætte nogle fysiske øvelser sammen eller det kan være at designe og opmåle et festivalbord.

Læs mere hos Copenhagen Skills

Intro til EUD / Velkommen til 1. introdag

Ofte stillede spørgsmål

Under Kontakt SOPU er der link til Google Maps ved de enkelte adresser

 

Introkurser / Copenhagen Skills

København kl. 9 – 14 / Skelbækgade 1, 1717 København V / Der er kantine

Hillerød kl. 10 – 14 / Munkeengen 22, 3400 Hillerød / Der er IKKE kantine

Din underviser vil være på skolen og tage imod dig. 

 

Brobygning / 9. – 10. klasse

København kl. 9 – 14 / Skelbækgade 1, 1717 København V / Der er kantine

Hillerød kl. 10 – 14 / Munkeengen 22, 3400 Hillerød / Der er IKKE kantine

 

Øvrig brobygning

Se velkomstbrev for nærmere info.