Fravær

Hvis du er fraværende i et omfang, der er problematisk, vil der blive taget hånd om det med det samme. I første omgang er det din kontaktlærer, der indkalder dig til en samtale. På SOPU er definitionen på studieaktivitet, at man som elev overholder de aftaler, der bliver lavet med skolen og kontaktlæreren.

Sygemelding

Du skal registrere dit fravær enten via Elevplan eller sms:

  • Send en sms til 2526 6574 med teksten: SOPU syg.
  • Hvis du har et sygt barn, skal du skrive: SOPU barnsyg.

Du skal registrere dit fravær inden kl.8, for at det bliver registreret korrekt. Ellers vil dit fravær blive registreret som udeblivelse. Det gælder også, hvis du kommer for sent til undervisningen.

Det er dit ansvar at have opdateret dit mobilnummer på Elevplan (ellers virker det ikke) og at kontrollere dit fravær på Elevplan og se, om det er blevet registreret korrekt.

Sådan registrerer du fravær på Elevplan

Ofte stillede spørgsmål

Ved sygdom i praktikperioden skal du meddele sygdom til dit praktiksted. Da du er ansat af dem, skal du følge praktikstedets regler om mødepligt, syge- og raskmelding.

Ved sygdom i skoleperioden skal du meddele sygdom til SOPU – medmindre du er ansat i en kommune i Nordsjælland; så skal du også give din arbejdsgiver besked.

Hvis du ved en fejl får fravær for lektioner/dage hvor du har har været i skole, skal du bede en underviser sende en e-mail med dit cpr-nummer til Uddannelsesadministrationen, hvor han/hun bekræfter at du har været i skole – samt beskriver hvilket fravær det drejer sig om.