Udtrukne prøvefag

Her vises aktuelle, udtrukne prøvefag. De meldes ud 3 uger før prøven.

København

Prøve uge 27

Hold                                                 Pulje                 Prøvefag

K17081    afk 3 mdr                              2                        Social- og sundhedshjælperens rolle

 

Hillerød

Prøve uge 27

Hold                                                  Pulje                 Prøvefag

H17081    afk 3 mdr                              2                        Social- og sundhedshjælperens rolle

København

Prøve uge

Prøve uge 32

Hold                                Pulje             Prøvefag

K16085  afk 5 uger           –                        Dansk

Prøve uge 33

Hold                                Pulje             Prøvefag

K16085  afk 5 uger           –                        Kommunikation i den pædagogiske praksis

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                                Pulje             Prøvefag

 

 

Prøve uge

Hold                                Pulje             Prøvefag

 

 

 

 

København

Prøve uge 24

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K16122 afk 4 uger           2                        Engelsk

K16122 afk 4 uger           4                        Somatisk sygdomslære

K16122 afk  4 uger          5                       Psykiatrisk sygdomslære

 

Prøver uge 25

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K16122 ord                      1                            Dansk

K16122 ord                      3                           Psykiatrisk sygdomslære

 

Hillerød

Prøve uge 24

Hold                                Pulje                 Prøvefag

H16122 afk 4 uger            2                        Sundhedspædagogik og kommunikation

H16122 afk 4 uger            5                        Somatisk sygdomslære

 

Prøver uge 25

Hold                                Pulje              Prøvefag

H16122 ord                       1                        Dansk

H16122 ord                      2                         Dansk

København

Prøve uge 25

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K18010 GF2 SSA              1                           Naturfag

K18010  GF2 SSA            2                           Dansk

K18010   GF2 SSA           3                          Naturfag

K18010  GF2 EUX                                       Matematik

 

 

Hillerød

Prøve uge 24

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

H18080 FR GF2 SSA      1                         Dansk

Prøve uge 25

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

H18010 GF2 SSA                   1                            Dansk

H18010 GF2 SSA                   2                           Dansk

H18010 GF2 EUX                                              Kemi

København

Prøve uge 25

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K18010 GF2 SSH            6                           Naturfag

 

Hillerød

Prøve uge 24

Hold                                Pulje                 Prøvefag

H18080 FR GF2 SSH      1                          Dansk

Prøve uge 25

Hold                                Pulje                 Prøvefag

H18010 GF2 SSH            4                          Naturfag

København

Prøve uge 25

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K18010 GF2 PAU                                        Dansk

 

Hillerød

Prøve uge 25

Hold                                Pulje                 Prøvefag

H18010 GF2 PAU             1                        Dansk

København

Prøve uge 26

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K17080FO GF1                                             Dansk

 

Hillerød

Prøve uge 26

Hold                                Pulje                 Prøvefag

H17080FO GF1                                             Dansk

10. klasse

Som afslutning på 10. klasse skal du aflægge prøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Grundforløb 1

Som afslutning på grundforløb 1 skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx Dansk, engelsk eller psykologi. Der vil ske udtræk mellem grundfagene med prøve. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

 

Grundforløb 2

Som afslutning på grundforløb 2 afgives en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag. Derudover skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx dansk eller naturfag. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

Grundforløbet afsluttes med grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbsprøven skal være bestået, for at du kan påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet. Derudover skal du bestået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp samt grundfagene.

 

SOSU-hjælper

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Skolen udtrække ét af de uddannelsesspecifikke fag til prøve. Engelsk indgår i prøveudtrækket for de elever, der følger faget.

Det valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bestås, og den sidste praktikperiode skal være godkendt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som skal bestås.

 

SOSU-assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Du skal til prøve i alle de grundfag, som du følger på uddannelsen; dansk, naturfag og engelsk. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå prøven i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”, der tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

EUX – velfærd

For at bestå grundforløbet skal du bestå dansk, matematik, fysik og kemi på niveau C ved standpunkt eller prøve. Du skal have opnået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp, samt bestå grundforløbsprøven.

På hovedforløbet skal du bestå en prøve i faget ”farmakologi og medicinhåndtering”, som tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal have bestået de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Du opnår standpunktskarakter i alle gymnasiale fag. Du skal aflægge seks prøver efter udtræk blandt de gymnasiale fag. Du skal udarbejde en større skriftlig opgave, samt aflægge mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

Pædagogisk assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du bestå de uddannelsesspecifikke fag og have en gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.

Skolen udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) samt ét af grundfagene til prøve. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i den sidste praktikperiode.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.