Udtrukne prøvefag

Her vises aktuelle, udtrukne prøvefag. De meldes ud 3 uger før prøven.

København

Prøve uge 11

Hold                                                                                     Pulje                 Prøvefag

K18011 ord    + K18041 afk 3. mdr.                                                                   Mødet med borgeren

 

Hillerød

Prøve uge 11

Hold                                                  Pulje                 Prøvefag

H18011 ord                                             1                         Personlig hjælp – omsorg og pleje

H18011 ord                                            2                         Mødet med borgeren

H16081 Forlænget                                                          Pleje og dokumentation

København

Prøve uge 7

Hold                                         Prøvefag

K17015 ord                                 Samfundsfag

 

Prøve uge 8

Hold                                          Prøvefag

K17015 ord                                 Kommunikation i den pædagogiske praksis

Hillerød

Prøve uge 8

Hold                                     Prøvefag

H17015 ord                            Samfundsfag

 

Prøve uge 8

Hold                                 Prøvefag

H17015 ord                        Digital kultur

 

 

 

 

København

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Prøver uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

 

Prøver uge

Hold                                Pulje              Prøvefag

 

København

Prøve uge 13

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K18110 GF2 SSA                3                        Naturfag

K18110 GF2 SSA                4                        Dansk

Hillerød

Prøve uge 13

Hold                                Pulje                 Prøvefag

H18110 GF2 SSA               2                        Dansk

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

 

 

 

København

Prøve uge 13

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K18110 GF2 SSH                1                        Naturfag

 

Hillerød

Prøve uge

Hold                                Pulje                 Prøvefag

H18110 GF2 SSH                1                        Naturfag

Frederikssund

Prøve uge

Hold                                     Pulje                 Prøvefag

 

 

København

Prøve uge 50

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K18080 GF2 PAU                1                       Dansk

 

Hillerød

Prøve uge 50

Hold                                Pulje                 Prøvefag

H18080 GF2 PAU                                        Dansk

København

Prøve uge 3

Hold                                Pulje                 Prøvefag

K18080 GF1    AB                 1                   Dansk

K18080 GF1    AB                 2                   Dansk

K18080 GF1    BB                3                   Dansk

K18080 GF1   BB                4                   Dansk

K18080 GF1                        EUX            Samfundsfag

 

Hillerød

Prøve uge 3

Hold                                Pulje                 Prøvefag

H18080 GF1  A                   1                        Dansk

H18080 GF1  A                   2                        Dansk

H18080 GF1  EUX           EUX                   Samfundsfag

10. klasse

Som afslutning på 10. klasse skal du aflægge prøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Grundforløb 1

Som afslutning på grundforløb 1 skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx Dansk, engelsk eller psykologi. Der vil ske udtræk mellem grundfagene med prøve. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

 

Grundforløb 2

Som afslutning på grundforløb 2 afgives en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag. Derudover skal du til prøve i ét af de grundfag, som du følger i forløbet fx dansk eller naturfag. I de øvrige fag afgives en standpunktskarakter.

Grundforløbet afsluttes med grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbsprøven skal være bestået, for at du kan påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet. Derudover skal du bestået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp samt grundfagene.

 

SOSU-hjælper

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Skolen udtrække ét af de uddannelsesspecifikke fag til prøve. Engelsk indgår i prøveudtrækket for de elever, der følger faget.

Det valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bestås, og den sidste praktikperiode skal være godkendt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som skal bestås.

 

SOSU-assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Du skal til prøve i alle de grundfag, som du følger på uddannelsen; dansk, naturfag og engelsk. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå prøven i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”, der tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

EUX – velfærd

For at bestå grundforløbet skal du bestå dansk, matematik, fysik og kemi på niveau C ved standpunkt eller prøve. Du skal have opnået certifikaterne i brandbekæmpelse og førstehjælp, samt bestå grundforløbsprøven.

På hovedforløbet skal du bestå en prøve i faget ”farmakologi og medicinhåndtering”, som tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra din praktik.

Du skal have bestået de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i alle tre praktikområder; det nære sundhedsvæsen, det psykiatrisk område og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Du opnår standpunktskarakter i alle gymnasiale fag. Du skal aflægge seks prøver efter udtræk blandt de gymnasiale fag. Du skal udarbejde en større skriftlig opgave, samt aflægge mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.

 

Pædagogisk assistent

For at du kan opnå et uddannelsesbevis, skal du bestå de uddannelsesspecifikke fag og have en gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.

Skolen udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) samt ét af grundfagene til prøve. Prøverne skal bestås.

Du skal bestå de valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt have opnået bedømmelsen godkendt i den sidste praktikperiode.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Prøven skal bestås.