Et udlandsophold styrker din selvtillid og dine samarbejdsevner og det viser, at du har en vilje og et engagement ud over det sædvanlige

Hvem, hvad og hvorfor?

Du kan søge, hvis du er elev på uddannelsen til SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller pædagogisk assistent.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet – læs mere under Ofte stillede spørgsmål.

Et udlandsophold kan styrke din selvtillid og dine samarbejds- og kommunikationsevner. Hvis du tager et udlandsophold under din uddannelse, viser det, at du har en vilje og et engagement ud over det sædvanlige. Det gør dig ekstra attraktiv, når du søger job!

Praktikophold i udlandet er finansieret af EU-projektet Erasmus+

Ofte stillede spørgsmål

Du starter med en introduktion til arbejdsstedet og deres opgaver. Det er ikke sikkert, at du må udføre de samme opgaver i udlandet, som du må herhjemme – måske pga. en anerledes kultur eller lovgivning. Men med en nysgerrig og positiv attitude kommer du langt.

Undervejs i opholdet bliver du inviteret til partnerskolen, hvor du får mulighed for at følge en klasses undervisning, og/eller får et møde med koordinatoren på skolen. Her kan du blive klogere på uddannelsen i det land, du besøger.

Det er en spændende udfordring at begå sig på en udenlandsk arbejdsplads. Vi skal sammen med din arbejdsgiver sikre os, at du har de rette forudsætninger for et vellykket ophold, det betyder bl.a. at:

 • Du skal have bestået dine foregående skole- og praktikperioder uden problemer.
 • Du skal have en bekræftelse fra din kontaktlærer om, at du fagligt og personligt vurderes til at være egnet til en udlandspraktik.
 • Du skal oplyse din arbejdsgiver om, at du søger om udlandspraktik
 • Din arbejdsgiver skal sende sin accept pr. e-mail til skolen, om at du tager 5 uger af praktikken i udlandet – og skal give dig en erhvervsrejseforsikring med på udlandsopholdet.
 • Du skal skrive logbog hver uge under udlandspraktikken.

I nogle tilfælde, skal du også;

 • Fremvise en Helbredsattest
 • MRSA-podes og evt. have vaccinationer (inden afrejse og efter hjemkomst).
 • Fremvise blank straffeattest/evt. børneattest

 

Søg så tidligt som muligt i dit uddannelsesforløb og senest 8 måneder inden din sidste praktikperiode. Jo senere du søger, jo mindre er chancen for finde en plads til dig.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningskemaet og sende det til os via sikker mail. Husk at skrive i emnefeltet, at det handler om praktik i udlandet.

Link til sikker mail (Brug NemID)

Vi forventer, at du udviser stor respekt og nysgerrighed, når du kommer til vores samarbejdspartner og praktikstedet i udlandet. Du repræsenterer både dig selv som person, men også skolen og Danmark som helhed, når er du ude, og vi ønsker at give vores partnere det bedste indtryk.

Vi forventer også, at du ;

 • deltager aktivt i de opgaver, du får stillet i praktikken, spørger ind og er opsøgende på at få flere opgaver og øge din viden.
 • deltager i forberedelsesmøder for nye elever, der skal afsted, når du er kommet hjem. Her deler du dine oplevelser, gode råd og erfaringer til glæde for næste hold elever, der skal afsted. Det foregår på Sjælland og varer ca. en halv dag.
 • taler med din danske praktikvejleder om opholdet, og fx planlægger et oplæg for interesserede kollegaer eller borgere om dine erfaringer.
 • giver SOPU lov til at dele billeder eller uddrag af din logbog på fx hjemmeside eller sociale meder, så andre kan høre om muligheden. Vi spørger måske også om et interview om dit ophold.

Som en del af Erasmus+ programmet skal du evaluere dit personlige og faglige udbytte af opholdet via et spørgeskema på EU-portalen; Mobility Tool.

Elever fra udlandet

Vi håber, at du vil være med til at give udenlandske elever en varm velkomst i Danmark. Det kan være ved at fortælle om og vise dem rundt på din arbejdsplads, at deltage i en undervisningsdag sammen med de udenlandske elever på SOPU, eller tage dem med til et kulturelt eller socialt arrangement osv.

Vi samarbejder med Island, Tyskland og Spanien. Som udgangspunkt kan du ikke selv vælge, hvilket et af landende du vil til. Det skal passe med din praktikperiode, så du kommer derhen, hvor de kan tilbyde praktik i netop den periode.

Vi bestræber os på at give dig besked på, om du har fået en plads, og hvor du skal hen ca. 4-6 måneder inden selve rejsen.

Udlandspraktik foregår typisk i børnehaver for PAU-eleverne og på plejehjem for SOSU-eleverne. I få tilfælde tilbydes der praktikpladser på specialinstitutioner, hjemmepleje eller sygehus.

Inden du skal afsted bliver du inviteret til et forberedelsemøde for alle elever, der skal i udlandspraktik i det kommende halvår. Her bliver du klædt på, så du ved hvad du kan forvente i udlandet, hvad vi forventer af dig samt praktiske detaljer om rejse, bolig mm.

Sproglig forberedelse i form af online sprogtest er obligatorisk. Du bliver testet i det sprog, som du skal kommunikere på der hvor du skal hen. Efter testen vil du blive tilbudt et online-kursus.

Inden afrejse får du tilsendt en del papirer, bl.a. en kontrakt der skal udskrives, læses og underskrives. Nogle af papirerne skal retur til skolen med det samme, og andre skal medbringes til underskrift i udlandet og returneres til skolen efter hjemkomst.

Vi bestræber os på at give dig besked på, om du har fået en plads, og hvor du skal hen ca. 4-6 måneder inden selve rejsen.

Hvis du er SSA elev skal du normalt af sted i starten af din Praktik 3 B.
Hvis du er SSH eller PAU-elev vil din udlandspraktik oftest ligge i din sidste praktikperiode.

Udlandspraktik varer ca. 5 uger og du skal regne med at bruge en søndag på afrejsen og en lørdag på hjemrejsen.

Skolen betaler dine rejseudgifter samt et tilskud der skal dække dine boligudgifter. Pengene kommer via projektmidler fra EU’s Erasmus+ Program.

Du får stadig din løn under opholdet, men vi anbefaler, at du sparer lidt ekstra op, så der er rigeligt til fornøjelser.

Din arbejdsgiver kan søge lønrefusion (AUB) for forskellen mellem den danske praktikløn og den løn det pågældende lands elever normalt får.

Skolen sørger som regel for at bestille og betale enten fly- eller togrejse til det land, du skal til. Udgifterne dækkes af rejsetilskud fra EU.

Du bliver typisk hentet i lufthavnen eller på stationen og bragt til det sted, hvor du skal bo af koordinatoren fra partnerskolen.

Partnerskolen i udlandet sørger for indkvartering. Det kan fx. være i en delt lejlighed, en pension, et Bed & Breakfast eller vandrehjem og i sjældne tilfælde privat indkvartering.

Betalingen for bolig skal som regel ske ved ankomst. Du betaler selv, med det tilskud du har fået udbetalt fra skolen inden rejsen.

Til at vurdere dine kompetencer bruger vi et ”assessment sheet” som sendes til vores partnere i udlandet. Målene i dette assessment sheet er formuleret ud fra flere Europæiske landes uddannelsesmål og lægger sig tæt op ad flere af de danske mål. Den praktikansvarlige i udlandet udfylder det, og du får det med hjem med stempel og underskrift på.

Se assessment sheet  for:

SOPU tilbyder elever 5 ugers praktik i udlandet. Det gør vi blandt andet fordi, undersøgelser viser, at udlandsophold styrker elevernes forandringsparathed, nysgerrighed, åbenhed og problemløsende evner. Desuden viser det sig, at elever med et udlandsophold i bagagen er mere attraktive på arbejdsmarkedet.

Derfor håber vi, at du som arbejdsgiver vil tage godt imod et ønske om udlandspraktik. Vi vurderer i samarbejde med jer, om en elev er egnet. Eleverne skal vise både stærke faglige og personlige kompetencer.

Vi forventer, at eleverne efter hjemkost er med til at fortælle om opholdet til andre interesserede elever. Vi foreslår også, at de i samarbejde med deres danske praktikvejleder planlægger et oplæg for interesserede kollegaer og evt. borgere, hvor de fortæller om deres erfaringer.

Kontakt meget gerne vores internationale koordinator, hvis du har spørgsmål. Se kontaktinfo nederst.

AUB

Som arbejdsgiver kan du søge lønrefusion (AUB) for forskellen mellem den danske praktikløn og den løn det pågældende lands elever normalt får. Selvom udlandspraktiklønnen altid er lig kr. 0,- vil man kun kunne søge refusion for differencen mellem normallønnen i landet og så den danske løn. Der bliver altid fratrukket et minimum på 3.500 kr. uanset om den normale elevløn i udlandet er 0,- eller mere.

AUB søges på baggrund af et bilag der kan rekvireres på skolen efter hjemkomst.

 

Kontakt os

Bettina Cramer Kronqvist

International koordinator