Du kan få indflydelse

Elevdemokratiets Dag afholdes hvert år for at sætte fokus på elevdemokrati og for at afholde valg til skolens Elevråd.

Elevernes ideer og synspunkter er afgørende for at kunne lave gode uddannelsesforløb og en god skole. Det er derfor vigtigt at skabe opmærksomhed omkring, hvad der er godt, og hvad der kan blive endnu bedre. Elevdemokratiets Dag skal give eleverne mulighed for at udtrykke deres synspunkter og meninger.

Det er en dag, hvor den normale undervisning er suspenderet til fordel for arbejde med en række workshops med emner, som Elevrådet har valgt, eleverne skal arbejde med; det handler bl.a. om trivsel, de fysiske rammer og det sociale miljø.

Elevdemokratiets Dag giver eleverne større viden om deres indflydelsesrettigheder og giver dem konkrete erfaringer med, hvordan de kan påvirke dagligdagen på deres uddannelsesinstitution.

Formålet er, at eleverne:
• Opdager og oplever, at de kan påvirke hverdagen på deres skole.
• Får viden om, hvor og hvordan de kan engagere sig på deres uddannelse.
• Gør sig tanker om, hvad de konkret har lyst til at ændre/skabe på deres skole – og bidrager til at det sker.
• Får lyst til at engagere sig og tage medansvar for hverdagen på deres skole.

Som en del af dagen skal eleverne også stemme til Elevrådet og udfylde den obligatoriske Elevtrivselsundersøgelse (ETU).

Elev- og Husråd

Der er lokale husråd på hver af de tre hovedadresser og et samlet elevråd for hele skolen.

Elevråd

Det fælles elevråd for SOPU har til opgave at repræsentere elevernes holdninger overfor skolernes ledelse og dermed sørge for at elevernes interesser bliver varetaget. I elevrådet handler det om at tænke visionært og skabe bedre forhold for eleverne på både det sociale og faglige niveau.

Elevrådet er bl.a. repræsenteret i SOPU’s bestyrelse og det lokale uddannelsesudvalg (LUU). Elevrådet mødes ca. fire gange årlig, og en medarbejder fra staben er ansvarlig.

Elevrådet er med til at planlægge Elevdemokratiets Dag. På dagen har alle elever mulighed for at give deres mening tilkende i forhold til udvalgte emneområder. Det kan fx være trivsel, traditioner, fysiske rammer og aktiviteter.

Har du spørgsmål? Så send en mail til elevraad@sopu.dk  eller udfyld kontaktformularen nederst på siden.

Husråd

Husrådene på de forskellige adresser tager sig af lokale aktiviteter. Det kan være fredagsbar, foredrag og idrætsdage. Husrådet kan komme med forslag til elevrådet, fx omkring trivsel, fysiske rammer, osv. Alle elever kan deltage i husrådsmøder.

Trivselskonsulenterne er ansvarlig for at indkalde til møderne.

Ofte stillede spørgmål

Repræsentanter

  • Formand: Ayat El-Yahya
  • Malene Bruun Madsen
  • Katrine Kaiser
  • Jonas Tofte
  • Charlotte W. Nexø
  • Heidi Bjørndal

Suppleanter

  • Lejle Mustafi
  • Tam Thien Le
  • Khadija Shekhnur Mohamed
  • Esinemu Sophie Munabi

Kontakt Elevrådet