Videnscenter for Velfærdsteknologi

SOPU er er blevet udnævnt til værtsskole for Videnscenter for velfærdsteknologi i Østdanmark. Centeret vil have ”Mennesker, Velfærd og Teknologi” som undertitel og SOSU C som partnerskole. 
 
Vi glæder os til at komme i gang med de fire udpegede fokusområder for indsamling og formidling af viden: aktuel teknologi og digitale muligheder, telemedicin, specialområdet SOSU / PAU og tværsektorielt og –fagligt samarbejde. I videnscenteret vil vi arbejde målrettet med pædagogik og digitale muligheder, SOSU kompetencer og implementering.
 
Centeret har allerede tilkendegivelser om kommende samarbejde med en række andre uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra praksis og udviklere og leverandører af velfærdsteknologiske løsninger.