Praktik i udlandet

Share

praktik i udlandet pas 601905

Elever i København 
Det er p.t. ikke muligt for elever i København at tage praktik i udlandet. 

- o -

Elever i Hillerød
Som SSH, SSA og PAU-elev i Hillerød, har du mulighed for at komme i 5 ugers praktik i udlandet med Leonardo da Vinci.

Forudsætninger:

  • Du skal have bestået dine foregående skole- og praktikperioder uden problemer, og have en bekræftelse fra din kontaktlærer og dit ansættelsessted på at du er egnet til udlandspraktik.
  • Dit ansættelsessted skal på forhånd vurdere at du forventes at bestå den danske praktik, selv om du bruger 5 uger i udlandet.
  • Helbredsattest
  • MRSA-podning (inden man rejser og efter hjemkomst) og evt. vaccinationer.
  • Blank straffeattest/evt. børneattest
  • Du skal skrive logbog hver uge under udlandspraktikken.

Hvor kan jeg komme hen?
Du kan som udgangspunkt ikke selv bede om at komme et bestemt sted hen.
Skolen får tilbudt forskellige 5 ugersperioder i de lande som vi samarbejder med. Det er først ca. 4 måneder inden en evt. udlandspraktik, at vi kan fortælle om du kan komme af sted og hvilket land du kan komme til.

Hvor foregår praktikken?
Typisk på plejehjem, i hjemmeplejen eller børneinstitutioner og evt. specialinstitutioner.

Hvornår og hvor længe?
5 uger enten i foråret eller i efteråret.
Du kommer som regel af sted i slutningen af din sidste praktikperiode på uddannelsen. Det er fordi din arbejdsgiver skal kunne vurdere, at du kan bestå målene for din praktik inden du tager af sted. 

Hvad koster det?
EU betaler bolig og rejseudgifter via et projekt der hedder Leonardo da Vinci. Du beholder din elev-løn under opholdet.

Hvor skal jeg bo?
Værtsskolen i udlandet sørger for indkvartering. Det kan fx. være i en delt lejlighed, en pension, et Bed & Breakfast eller vandrehjem.

Hvad skal jeg lave i udlandspraktikken?
Du vil som en start blive introduceret til arbejdsstedet og deres arbejdsopgaver. Kulturen og lovgivningen i det pågældende land, vil ofte have indflydelse på hvilke opgaver du kan påtage dig, men du har også selv stor indflydelse på arbejdet og udbyttet af praktikken. Du vil helt sikkert mærke en udvikling af dine personlige kompetencer.

Hvad skal jeg lave i min fritid?
Værtsskolen eller praktikstedet kan anbefale aktiviteter. Hvis du kommer godt ud det med de andre danske elever, kan i sammen udforske lokalmiljøet, være kulturelle, dyrke motion og meget andet.

Kontakt Berit Bergmann på mail: beberg@sopu.dk eller Bettina Kronqvist på mail: bekron@sopu.dk