Videreuddannelse for pædagogiske assistenter

Share

PAU - Videreuddannelse

Uddannelsen til pædagogisk assistent giver adgang til at søge om optagelse på følgende videregående uddannelser:

Pædagog

Diakoni og socialpædagogik

 

Med supplering af enkelte fag har du adgang til at søge om optagelse på  følgende videregående uddannelser:

Socialrådgiver

Katastrofe- og risikomamager 

Afspændingspædagogik og psykomotorik 

 

Læs mere på PASS-info og på Uddannelsesguiden.