Love og bekendtgørelser

Share

SOSU-uddannelsen og Pædagogisk assistentuddannelse:

Uddannelser efter august 2015:

Overordnet lov LBK nr. 1077 af 08.07.2016

Overordnet lov LBK nr. 789 af 16.06.2015

Overordnet lov LBK nr. 157 af 17.02.2015

Hovedbekendtgørelse 367 af 19.04.16 

Ændringsbekendtgørelse 1290 af 05.12.2014 

Grundfagsbekendtgørelse nr. 683 af 08.06.2016

Grundfagsbekendtgørelse nr. 1009 af 22.09.2014

Bekendtgørelse til social- og sundhedshjælper nr. 1117 af 18.08.2016

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent nr. 616 af 31.05.2017

Bekendtgørelse til social- og sundhedsassistent nr. 1116 af 18.08.2016

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen nr. 270 af 15.03.16

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen nr. 1642 af 15.12.2015

Bekendtgørelse om fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik

Bekendtgørelse om pædagogisk assistentuddannelse nr. 1638 af 15.12.2015

Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen 01.01.2017

Uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen 01.07.2017 

Uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen 01.01.2017 

Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 15.07.2016

Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 01.08.2015

Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelse 01.07.2017

Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelse 01.08.2016

Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelse 01.08.2015

 

EUX – social- og sundhedsassistentuddannelsen

EUX-loven nr. 961 af 01.09.2014

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb nr. 1279 af 03.12.2014

HTX-bekendtgørelsen nr. 778 af 26.06.2013

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

SOSU-uddannelsen før august 2015: 

Overordnet lov LBK 439 af 29.04.2013 

Hovedbekendtgørelse 834 af 27.06.2013

Indgangsbekendtgørelse 149 af 25.02.2011  

Indgangsbekendtgørelse 816 af 20.07.2012 

Grundfagsbekendtgørelse 1272 af 16.11.2010

Uddannelsesordning 2011 

Uddannelsesordning 2012 

Uddannelsesordning 2014

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Pædagogisk assistentuddannelse før august 2015:

Overordnet lov LBK 439 af 29.04.2013

Hovedbekendtgørelse 1514 af  15.12.2010

Hovedbekendtgørelse 834 af 27.06.2013 

Indgangsbekendtgørelse 149 af 25.02.2011

Indgangsbekendtgørelse 816 af 20.07.2012 

Grundfagsbekendtgørelse 1272 af 16.11.2010

Uddannelsesordning 2011 

Uddannelsesordning 2012 

Uddannelsesordning 2013

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 

 

Andre love og bekendtgørelser:

Lov om åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne:

Lov om elever og studerendes undervisningsmiljø:

AMU bekendtgørelsen