Næsten 100 repræsentanter fra praktikken og skolen deltog mandag d. 6. og tirsdag d. 7. februar i SOSU-cafémøder om de nye uddannelser og Farmakologi og medicinhåndtering

 

 

På møderne var der særligt fokus på hjælper- og assistentelevernes første skoleperiode, og særligt praktikken var nysgerrige efter at høre om det faglige fundament, eleverne står på, når de skal ud i deres første praktik.

I anden del af mødet præsenterede uddannelsesansvarlig Anja Holland, hvordan hun tilrettelægger farmakologiugen i P2 hos Klarahus, Københavns Kommune. 

 

Herefter præsenterede vi, hvordan de nye assistentelever, der netop er startet i januar, arbejder med farmakologi og medicinhåndtering.

 
Endelig lagde uddannelseskonsulent Pia Lykke Bang, Gribskov Kommune, og koordinerende vejleder Laila Kelager Rønnow, Københavns Kommune, op til en drøftelse af, hvordan vejlederne kan tilrettelægge og understøtte elevernes læring.  
 
Vi afsluttede eftermiddagen med en kahoot for at præsentere et bud på et pædagogisk evalueringsredskab. 
 
 Alle materialer, herunder film findes her: 
 
SOSU-cafémøde – Slides fra cafémøderne 6. og 7. februar (herunder film)
 
SOSU-cafémøde – Farmakologiopgaven 2017 – Anja Holland
 
SOSU-cafémøde – Farmakologi i praktikken  Laila Kelager Rønnow
 
HUSK, at det allerede nu er muligt at tilmelde Jer til Cafémøderne i maj, hvor vi har fokus på Talent og Skills som pædagogisk metode.