Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) inviterer til Cafémøder. 

 

Næste gang i oktober, hvor det bl.a. handler om EUX og talent, psykiatri og farmakologiopgaven. 

 

Læs mere og tilmeld dig her