Optagelseskrav

Share

Hjaelpere_32

Skal du starte uddannelse efter august 2015, så læs her om reformen af uddannelserne.

 

For at blive optaget social- og sundhedsuddannelsens Trin 1 skal du:

… hvis du har gået i dansk skole:

 • have gennemført grundforløbet sundhed, omsorg og pædagogik, eller
 • have mindst 1 års anden uddannelse eller arbejdserfaring efter folkeskolens 9. klasse, eller
 • have anden relevant erfaring, som svarer til de nævnte kvalifikationer
… hvis du har gået i grundskole i udlandet:
 • have bestået prøve i Dansk 3*, eller
 • have bestået prøve i Dansk 2* samt have ½ års relevant erhvervserfaring, og have gennemført naturfag svarende til niveau G, eller
 • have gennemført grundforløbet sundhed, omsorg og pædagogik

*) Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 er delt op i tre del-elementer.
Gennemsnittet af karaktererne i de tre elementer skal tilsammen som minimum være 02.


Yderligere oplysninger vedr. optag

Når der er flere formelt kvalificerede ansøgere end der er uddannelsespladser, skal de bedst egnede optages. Til vurdering af, om hvorvidt en ansøger er blandt de bedst egnede, er der flere ting der gør sig gældende. Dels de fastsatte optagelseskriterier der står i bekendtgørelsen og dels de kriterier skolen fastsætter for at vurdere hvem der er bedst egnede.

Bekendtgørelsens kriterier går forud for skolens kriterier.

De kriterier der opstilles herunder, er ikke i prioriteret rækkefølge.

 • Relevant erhvervserfaring, evt. dokumenteret med udtalelser om, at ansøgeren er egnet til uddannelse og beskæftigelse inden for det pågældende område
 • Relevant og dokumenteret studieegnethed vurderet ud fra tidligere uddannelse og opnåede resultater
 • Relevant erfaring fra fritids- og foreningsliv
 • Relevant erhvervserfaring erhvervet i udlandet, svarende til de danske adgangskrav
Relevant erhvervserfaring til social- og sundhedshjælperuddannelsen er, når du inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget:
 • som ufaglært social- og sundhedshjælper på plejehjem eller i hjemmeplejen inden for overenskomstens område
 • inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende/private plejehjem
 • som omsorgs- eller pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
 • som handicaphjælper inden for voksenområdet
 • i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet. 

 

Afslag pga. manglende uddannelsespladser på skolen

Hvis du opfylder optagelseskravene og får afslag pga. manglende uddannelsespladser, har du mulighed for at blive henvist til en anden skole, der udbyder uddannelsen.
Kontakt Uddannelsesvejledningen om evt. ledige pladser på andre skoler.