Økonomi

Share

Hjaelpere_29

Du skal selv betale for bøger og transport i forbindelse med ture på uddannelsen.

Du får elevløn under hele uddannelsen. Herunder kan du se lønninger pr. 1. oktober 2016.

Under 18 år: 7.976,35 kr.
Over 18 år: 10.470,02 kr

Elever over 25 år:
Der mulighed for at søge voksenelevløn. Voksenelevlønnen er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din ansættelseskommune, der afgør om du kan få voksenelevløn.

København: Kontakt uddannelsesvejledningen for yderligere information. 

Nordsjælland: Du kan orientere dig på den kommunes hjemmeside, hvor du søger ansættelse. Der er forskel på, hvordan kommunerne forvalter reglerne omkring voksenløn.