Social- og sundhedshjælper

Share

Vil du være den røde tråd i borgerens liv?

- så bliv SOSU-hjælper. Uddannelsen er for dig, der vil skabe sammenhæng og livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Du bliver den gennemgående person i borgerens liv og bidrager professionelt med alt fra personlig pleje til praktisk hjælp.

 • Nøgleordene for dit arbejde er pleje og omsorg, samt praktisk og personlig hjælp
 • Du hjælper og motiverer borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt
 • Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er blandt dine redskaber i hverdagen

Som SOSU-hjælper arbejder du typisk på plejecentre eller i hjemmeplejen. Her støtter du borgeren i en sund og aktiv livsstil for at modvirke sygdom og ensomhed – og for at skabe bedst mulig livskvalitet. Du hjælper med personlig hygiejne og praktiske opgaver i hverdagen, som fx rengøring og kontakt til kommunen.

 

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du løbende får mulighed for at afprøve teori i praksis og få nye færdigheder. Når du er i praktik, får du tilknyttet en praktikvejleder, der hjælper dig med at nå dine praktikmål.

På SOPU foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler arbejdet med viden, færdigheder og kompetencer sammen.

Temaoversigt

 • Borgeren i centrum
 • Den fagorienterede Social- og sundhedshjælper
 • Den kompetente fagperson

Læs mere om temaerne i den lokale uddannelsesplan her

Fag

Uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedshjælperens rolle, 2.5 uger
 • Mødet med borgeren, 3.0 uger
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje, 4.0 uger
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, 4.5 uger

Grundfag

 • Dansk, D-niveau
 • Naturfag, E-niveau
 • Engelsk, E-niveau (valgfrit)

Valgfag

 • Der indgår 1 valgfrit specialefag og 1 valgfag

 

 

 • Uddannelsen varer max 1 år og 7 måneder, inkl. grundforløb 2

 • Alle elever får en personlig uddannelsesplan afhængig af alder, samt erfaringer med job og uddannelse.

 • Du starter med et grundforløb – læs mere her

 • På hovedforløbet veksler du mellem skole- og praktikophold.

Videreuddannelsesmuligheder

Som SOSU-hjælper får du typisk nye kompetencer via arbejdsmarkedsuddannelser. Her kan du fx få målrettet viden om samarbejdet med mennesker med demens, psykisk sygdom og døende eller ny viden om medicin.

Du har mulighed for at søge ind på Social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor du vil få merit for din hjælperuddannelse (minimum 6 måneder) og for eventuelt andre kompetencer.

 

Læs mere via links til højre