Økonomi

Share

ssa_24

Du skal selv betale for bøger og transport i forbindelse ekskursioner på uddannelsen.

Du får elevløn under hele uddannelsen. Herunder kan du se lønninger pr. 1. oktober 2016

Elever under 18 år
8.189,12 kr. i det 1. år
8.751,62 kr. i det 2. år

Elever over 18 år
11.102,88 kr. i det 1. år
11.719,53 kr. i det 2. år

Elever over 25 år:
Der mulighed for at søge voksenelevløn. Voksenelevlønnen er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din ansættelseskommune der afgør, om du kan få voksenelevløn.

Hvis du søger optagelse på SOPU København, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for yderligere information. 

Hvis du søger optagelse på SOPU Nordsjælland, kan du orientere dig på den kommunes hjemmeside, hvor du søger ansættelse.
Der er forskel på, hvordan kommunerne forvalter reglerne omkring voksenløn.