Social- og sundhedsassistent

Share

Har du blik for helheden og vil du tage ansvar?

- så bliv SOSU-assistent. Uddannelsen er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem.

 • Du er en nøgleperson, der kan koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering.
 • Du kommunikerer med, motiverer, vejleder og guider mennesker i svære livssituationer
 • Du er er opmærksom og klar til handle, hvis du observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred

Som SOSU-assistent arbejder du typisk i hjemmepleje, på plejecentre, sygehuse eller psykiatrien. Dine vigtigste opgaver er grundlæggende sygepleje, og at støtte borgeren til at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper borgeren til størst mulig livskvalitet.

 

Du skifter mellem skole- og praktikophold, så du løbende får mulighed for at afprøve teori i praksis og få nye færdigheder. Når du er i praktik, får du tilknyttet en praktikvejleder, der hjælper dig med at nå dine praktikmål.

På SOPU foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen.

Temaoversigt

 • Borgeren i det nære sundhedsvæsen
 • Fag- og myndighedsperson
 • Rehabilitering
 • Valgfrit specialefag
 • Behandlingspsykiatri
 • Socialpsykiatri

Læs mere om temaerne i den lokale uddannelsesplan her

Fag

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Mødet med borgeren og patienten

 • Det sammenhængende borger- og patientforløb

 • Kvalitet og udvikling

 • Somatisk sygdom og sygepleje

 • Psykisk sygdom og sygepleje

 •  Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

 • Farmakologi og medicinhåndtering

Grundfag

 • Dansk
 • Naturfag
 • Engelsk

Valgfag

 • Der indgår 1 valgfrit specialefag og 1 valgfag

 

 

 • Uddannelsen varer max 3 år, 2 måneder og 3 uger, inkl. grundforløb 2
 • Alle elever får en personlig uddannelsesplan afhængig af alder, samt erfaringer med job og uddannelse
 • Du starter med et grundforløb – læs mere her
 • På hovedforløbet veksler du mellem skole- og praktikophold
 • Der er mulighed for EUX, dvs. at du kan kombinere uddannelsen med gymnasiale fag – se her

Videreuddannelsesmuligheder

Med SOSU-assistentuddannelsen har du direkte adgang til følgende uddannelser:

 • Sygeplejerske
 • Farmakonom
 • Pædagog
 • Diakoni og socialpædagogik
 • Socialrådgiver

Med supplering af enkelte fag har du adgang til følgende uddannelser:

 • Ergoterapeut – Supplering: Engelsk C
 • Fysioterapeut – Supplering: Engelsk C
 • Tandplejer – Supplering: Engelsk C
 • Psykomotorisk terapeut – Supplering: Engelsk C
 • Jordemoder – Supplering: Kemi C
 • Katastrofe- og risikomanager – Supplering: Matematik C
 • Bioanalytiker – Supplering: Kemi C og matematik C
 • Radiograf – Supplering: To af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B
 • Ernæring og sundhed – Supplering: Engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

 

EUX – Velfærd er livskvalitet med muligheder. Du kan kombinere uddannelsen til SOSU-assistent med gymnasiale fag, det hedder en EUX – Velfærd SOSU. Det betyder, at du kan læse videre på samme vilkår som andre med en toårig studentereksamen, eller du kan gå ud og få job som SOSU-assistent.

Du får travlt med både hænder og hoved på en EUX – Velfærd. Det er uddannelsen for dig, der gerne vil holde mulighederne for både job og videreuddannelse åbne.

Læs mere om EUX – Velfærd her