Tilbud til folkeskoler

Share

Tilbud til folkeskolen

Tilbud om forløb til folkeskoler i København og Nordsjælland

Beskrivelse af forløb
Som et supplement til den eksisterende brobygning på grundforløbet ønsker SOPU at udbyde en række undervisningsforløb af 1 dags varighed, hvor undervisning i folkeskolens ældste klasser flyttes ud på SOPU. Formålet er at give en mere faglig brobygning, hvor temaer fra undervisningen i folkeskolen løftes ind i en mere praktisk verden. Forløbene giver desuden en praktisk introduktion til uddannelserne på SOPU, så eleverne bliver godt klædt på i forhold til uddannelsesvalg. 

Hvordan sikrer vi klodens overlevelse? (naturfag, hygiejne, miljø)
Eleverne arbejder med miljørigtige rengøringsmidler og miljøbelastende rengøringsmidler. Eleverne modtager relevante oplæg. De skal arbejde i grupper og udarbejde forløb, der viser sammenhæng og påvirkninger på miljøet, planter og dyr.

Innovation – ældreplejen i fremtidens Danmark (samfundsfag)
Eleverne arbejder med oplæg fra forskellige typer Plejehjem (Lottehjemmet og et amerikansk plejehjem), og arbejder i grupper og fremlægger for hinanden. Hvordan husker man det menneskelige aspekt i fremtiden med den teknologiske udvikling af robotter, robotstøvsuger og robotsæl, som kæledyr?

KRAM (naturfag, motion og sundhedsprofil)
Eleverne udarbejder deres egen sundhedsprofil og forholder sig til den i forhold til motion, rygning. Dagen afsluttes med forslag til evt. ændringer på kort og lang sigt.

 

Fag

Sundhed, naturfag og samfundsfag.

Hvor finder undervisningen sted?

I København: Skelbækgade 1, 1717 København K.

I Nordsjælland: Munkeengen 22, 3400 Hillerød.

Pris: Brobygningstakst. 373,90 kr. pr. elev pr. dag.

Kompetencer og læring: Faglig brobygning til den social- og sundhedsfaglige uddannelse.

 

Timetal

1 dags undervisning

Hvornår på året?

Hele året.

Kan forløbet tilbydes flere gang i løbet af et år?

Ja.

Er der mulighed for, at den enkelte skole kan forhandle med jer om tidspunkt?

Ja.

 

Målgruppe:

8.-10. klasse

Hvilke elever er forløbet til?

Hele klassen

Alle eller udvalgte skoler?

Alle skoler.

 

Andet

Lærerdeltagelse

Ja – fra folkeskolen.

Antal elever

18-24 elever

Kan forløb tænkes ind under brobygning?

Det kan det muligvis godt, aftales nærmere.

 

Interesseret i forløb?

Kontakt udviklingschef Helle Olesen: hol@sopu.dk
35 28 35 28