Praktik i udlandet

Share

ALS/PARLEMENT EUROPEEN

Er du ved at uddanne dig til SOSU-assistent, -hjælper eller pædagogisk assistent på SOPU, kan du søge om 5 ugers praktik i udlandet

Du ansøger ved at udfylde ansøgningskemaet her og maile det til internationalt@sopu.dk 

Udlandsophold er finansieret af EU-projektet Erasmus+

OBS – Hvis du får tilbudt et ophold skal du hurtigst muligt kontakte din uddannelsesansvarlige i kommunen eller regionen og bede om en accept, som skal mailes til os.


Her kan du få svar på de fleste spørgsmål vedr. udlandspraktik

  • Du skal ansøge via vores ansøgningsskema til udlandspraktik.
  • Du skal have bestået dine foregående skole- og praktikperioder uden problemer.
  • Du skal have en bekræftelse fra din kontaktlærer om at du fagligt og personligt vurderes til at være egnet til en udlandspraktik.
  • Du skal oplyse din arbejdsgiver om at du søger om udlandspraktik
  • Din arbejdsgiver skal sende sin accept pr. e-mail til skolen om at du tager 5 uger af praktikken i udlandet.  (vurderes på baggrund af om du forventes at bestå den danske praktik, selvom 5 uger afvikles i udlandet)
  • Du skal skrive logbog hver uge under udlandspraktikken.
  • I visse tilfælde skal du kunne fremvise en Helbredsattest
  • For praktik i nogle lande skal du MRSA-podes og have evt. vaccinationer (inden afrejse og efter hjemkomst).
  • I visse tilfælde skal du fremvise blank straffeattest/evt. børneattest
  • Din arbejdsgiver skal give dig en erhvervsrejseforsikring med på udlandsopholdet. (udleveres typisk i kommunens/regionens personaleafdeling)

Som udgangspunkt kan du ikke vælge et land selv. 
Skolen samarbejder med andre SOSU-skoler i Danmark og skoler i forskellige EU-lande. Det er herfra SOPU får tilbudt praktikpladserne. De perioder vi får tilbudt skal passe med din uddannelsespraktik, derfor afhænger det af hvilket land der kan tilbyde praktik i netop den periode du kan rejse.
Vi bestræber os på at give dig besked på om du har fået en plads og hvor du skal hen ca. 4-6 måneder inden selve rejsen.

Søg så tidligt som muligt i dit uddannelsesforløb og senest 8 måneder inden din sidste praktikperiode. Søger du senere er chancen for finde en plads til dig meget lille.
Du ansøger ved at udfylde ansøgningskemaet her og maile det til internationalt@sopu.dk 

Vi bestræber os på at give dig besked på om du har fået en plads og hvor du skal hen ca. 4-6 måneder inden selve rejsen.
Inden rejsen inviterer til et forberedelsemøde for alle elever der skal i udlandspraktik i det kommende halvår. Her bliver du klædt på til hvad du kan forvente i udlandet, hvad vi forventer af dig samt praktiske detaljer om rejse, bolig mm.
Sproglig forberedelse i form af online sprogtest er obligatorisk. Du bliver testet i det sprog  du forventes at kommunikere på i det pågældende land. Efter testen vil du blive tilbudt et online-kursus.
Inden afrejse får du tilsendt en del papirer bl.a. en kontrakt der skal udskrives, læses og underskrives. Nogle af papirerne skal retur til skolen med det samme og andre skal medbringes til underskrift i udlandet og returneres til skolen efter hjemkomst.

Udlandspraktik foregår typisk i børnehaver for PAU-eleverne og på plejehjem for SOSU-eleverne.
I enkelte tilfælde tilbydes praktikpladser i fx specialinstitutioner og hjemmepleje og eller på sygehus.

Udlandspraktik varer 5 uger og du skal regne med at bruge en søndag på afrejsen og en lørdag 5 uger efter på hjemrejsen.
Du kommer som regel af sted i slutningen af sin sidste praktikperiode på uddannelsen. Det er for at give din arbejdsgiver den bedste mulighed for at kunne vurdere, hvorvidt du kan nå sine mål for praktikken inden afrejse.


Skolen betaler dine rejseudgifter samt et tilskud til dig der skal dække dine boligudgifter.
Pengene kommer via projektmidler fra EU’s Erasmus+ Program.
Du oppebærer din løn under opholdet, men vi anbefaler at du sparer lidt ekstra op så der er rigeligt til fornøjelser.
Din arbejdsgiver kan søge lønrefusion (AUB) for forskellen mellem den danske praktikløn og den løn det pågældende lands elever normalt får. Selvom udlandspraktiklønnen altid er lig kr. 0,- vil man kun kunne søge refusion for differencen mellem normallønnen i landet og så din danske løn. Der bliver dog altid fratrukket et minimum på 3.500 kr. uanset om den normale elevløn i udlandet er 0,- eller mere.
AUB søges på baggrund af et bilag der kan rekvireres på skolen efter din hjemkomst.

Skolen sørger som regel for at bestille og betale enten fly-rejse eller tog-rejse til det land du skal til. Udgifterne til rejsen dækkes af det særlige rejsetilskud fra EU, der er sat af til hver udlandspraktik.
Du bliver typisk hentet i lufthavnen eller på stationen og bragt til indkvarteringsstedet af den ansvarlige koordinator fra partnerskolen.

Partnerskolen i udlandet sørger for indkvartering. Det kan fx. være i en delt lejlighed, en pension, et Bed & Breakfast eller vandrehjem og i sjældne tilfælde privat indkvartering.
Betalingen for bolig skal som regel ske ved ankomst og du betaler selv med det tilskud du har fået udbetalt fra skolen inden rejsen.

Første arbejdsdag bliver du introduceret til arbejdsstedet og deres arbejdsopgaver.
Det er ikke sikkert at du må udføre de samme opgaver i udlandet som du må herhjemme. Kulturen og lovgivningen i det pågældende land, vil ofte have indflydelse på hvilke opgaver du kan påtage dig. Du har med din attitude og nysgerrighed også selv stor indflydelse på arbejdets art og udbyttet af praktikken. 
Undervejs i opholdet bliver du inviteret til partnerskolen, hvor du får mulighed for at følge en klasses undervisning, og/eller får et møde med koordinatoren på skolen, hvor der mulighed for at blive klogere på hvordan uddannelsen er struktureret i det pågældende land.
Hver fredag skal du skrive logbog om dine faglige og personlige refleksioner over ugens oplevelser meget gerne med fotografier og gerne beskrivelser af dine oplevelser både i praktikken og i fritiden. Logbogen sendes hver uge til udlandskoordinatorerne på SOPU, din praktikvejleder og til din uddannelsesansvarlige i kommunen/regionen. 

Partnerskolen eller praktikstedet anbefaler typisk aktiviteter i lokalområdet. Du møder ofte andre elever/kollegaer fra det pågældende land og får tips til hvordan du kan udforske lokalmiljøet, være kulturel, dyrke motion og meget andet.
Vi opfordrer dig stærkt til at være aktiv og opleve så meget som muligt udenfor boligen, for at få fuldt udbytte af dit udlandsophold.

Til at vurdere dine kompetencer bruger vi et ”assessment sheet” som sendes til vores partnere i udlandet. Målene i dette assessment sheet er formuleret ud fra flere Europæiske landes uddannelsesmål og lægger sig tæt op ad flere af de danske mål. Den praktikansvarlige i udlandet udfylder det og du får det med hjem med stempel og underskrift på.
Se det danske eksemplar af Assessment sheet  for: 
SOSU-hjælper
SOSU-assistent
PAU

Ved hjemkomst skal du evaluere dit faglige og personlige udbytte af opholdet via et spørgeskema EU-portalen Mobility Tool.
Vi foreslår at du i samarbejde med sin danske praktikvejleder også planlægger et oplæg for interesserede kollegaer og evt. borgere/brugere på din arbejdsplads, hvor du fortæller om dit udlandsophold.
SOPU inviterer dig til forberedelsesmøde for nye elever der skal i udlandspraktik. Her vil de nye elever der skal rejse gerne høre om dine erfaringer med udlandspraktikken. Vi byder på frokost.

Vi forventer også at elever der skal til eller har været i udlandet, på en eller anden måde, vil tage del i aktiviteter med de elever der kommer til Danmark fra udlandet. Det kan være at vise dem egen arbejdsplads, deltage i undervisningen på SOPU sammen med de udenlandske elever en dag, eller tage dem med til et besøg på museum eller festlig aften i byen.

 

Vi forventer at du udviser stor respekt og nysgerrighed når du kommer til vores samarbejdspartner og praktikstedet i udlandet. Du repræsenterer både sig selv som person, men også skolen og Danmark som helhed når er du ude og vi ønsker at give vores partnere det bedste indtryk.

Vi forventer også at du deltager aktivt i de opgaver du får stillet i praktikken, spørger ind og er opsøgende på at få flere opgaver og øge din viden.

Du forventes også at deltage i forberedelsesmøder for de elever der skal i udlandspraktik  i næste udsendingsrunde. Her skal du dele dine oplevelser, gode råd og erfaringer til gavn og glæde for næste hold elever der skal afsted. Forberedelsemøderne foregår på en af SOSU-skolerne øst for storebælt og varer ca. en halv dag.

Ind imellem har SOPU også brug for at få opdateret materialer på hjemmesiden eller i nyhedsbreve m.m. og her kan vi godt finde på at spørge om dig om du fx vil godkende en publicering af din logbog fra turen, eller vil stille op et interview om dit ophold.

Vi ønsker at give de elever der kommer til Danmark fra udlandet en ligeså god oplevelse som vores egne elever har haft i udlandet.
Derfor ser vi gerne, at du der har været heldig at få en udlandspraktik, også medvirker ved modtagelsen af de udenlandske elever vi modtager her. Som tidligere nævnt kan det være at fortælle om og vise dem rundt på egen arbejdsplads, at deltage i en undervisningsdag sammen med de udenlandske elever på SOPU, eller tage dem med til et kulturelt eller socialt arrangement osv.