Praktikerklæringer

Share

Praktik - Praktikerklæringer
Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en vejledende praktikerklæring til eleven, og sender samtidig en til skolen.
 
Af erklæringen fremgår om eleven har opnået praktikmålene og hvad der evt. skal være særligt fokus på i en kommende praktikperiode. Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) kan evt. udforme hjælpeskemaer til praktikerklæringerne.
 
Social- og sundhedsassistentelever skal bestå hver praktikperiode for sig. Der findes derfor kun afsluttende erklæringer for deres praktikperioder.
 
Ved afslutningen af praktikuddannelsen udsteder virksomheden en afsluttende praktikerklæring og bekræfter med sin underskrift, at praktikuddannelsen er gennemført og målene er nået.
 
Elever, der ikke har opnået bedømmelsen “godkendt” i et praktikforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes påny.
 
Social- og sundhedshjælper:
 
For hovedforløb påbegyndt efter 01.08.2015:
Praktikerklæring / Hjælpeskema
For hovedforløb påbegyndt efter 01.01.2017:
Praktikerklæring / Hjælpeskema
 
Social- og sundhedsassistent:
 
For hovedforløb påbegyndt efter 01.08.2015:
Praktikerklæring / Hjælpeskema
For hovedforløb påbegyndt efter 01.01.2017:
Praktikerklæring / Hjælpeskema
 
Pædagogisk assistent:
For alle hovedforløb:
Praktikerklæring / Hjælpeskema
 
NB! Praktikerklæringerne er udarbejdet som et særligt Adobe Acrobat dokument og kan ikke åbnes med browsere som f.eks. Google Chrome. Hvis du ikke kan åbne en praktikerklæring, skal dine standardindstillinger sættes op således (Windows 10):

Vælg standardprogrammer
Vælg angiv dine standardprogrammer
I venstre side vælg Adobe Acrobat Reader
Tryk ok
Nu bør du kunne åbne praktikerklæringerne

Alternativt skal du højreklikke på linket og gemme filen på din computer.