Praktikerklæringer

Share

Praktik - Praktikerklæringer
Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en vejledende praktikerklæring til eleven, og sender samtidig en til skolen.
 
Af erklæringen fremgår om eleven har opnået praktikmålene og hvad der evt. skal være særligt fokus på i en kommende praktikperiode. Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) kan evt. udforme hjælpeskemaer til praktikerklæringerne.
 
Social- og sundhedsassistentelever skal bestå hver praktikperiode for sig. Der findes derfor kun afsluttende erklæringer for deres praktikperioder.
 
Ved afslutningen af praktikuddannelsen udsteder virksomheden en afsluttende praktikerklæring og bekræfter med sin underskrift, at praktikuddannelsen er gennemført og målene er nået.
 
Elever, der ikke har opnået bedømmelsen “godkendt” i et praktikforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes påny.

Hent praktikerklæringer her.