Nyhedsbrev

Share

Praktik - Forventninger til praktik

Nyt fra SOPU  holder dig opdateret om det, der sker på SOPU. 

Klik her for tilmelding – så får du nyhedsbrevet direkte i mailbakken, næste gang vi sender ud.

 

Tidligere udsendte nyhedsbreve:

Oktober 2017 Videnscenter – Ministerbesøg – Trivsel og tilfredshed – Elevdemokrati – Cafémøder

Juli 2017 Sommerhilsen – Godt på vej til uddannelse og job – Løft af erhvervsuddannelserne – GF2 PAU kvote. 

December 2016 SOPU ønsker god jul og godt nytår

Oktober 2016 Nye SOSU-uddannelser 

Juni 2016 Wulfmorgenthaler – Farmakologiopgave – Indvielse – PAU konference 

September 2015 1001 nye elever – Nye LUP’er – Suppe & sweater til hjemløse – Uddannelse i livskvalitet – PAU 4 faglige områder

December 2015 SOPU-status – EUD-reform update – BIF-projekt – Facebook

Juni 2015 Opdateret SOPU.dk – Besøg af statsministeren – S-togs annoncering – Arrangementer – Talentspor – LUP’er

Marts 2015 EUD-reform på SOPU – Nyt nyhedsbrev – PASS info – EUD10