Cafémøder

Share

SOSU-cafémøder 2018

København:
20/2 (aflyst!), 12/6 og 2/10

Hillerød:
21/2 (aflyst!), 13/6 og 3/10

Målgruppe: Praktikansvarlige, praktikvejledere, undervisere og andre interesserede er velkomne.

Møderne planlægges og afvikles i tæt samarbejde mellem repræsentanter fra praksis og skolen. Formen på møderne er dialog, drøftelser, erfaringsudveksling og vidensdeling i større og mindre grupper. 

Du kan bidrage til:

• bedre sammenhæng mellem skole og praktik
• gennemsigtighed i uddannelsesforløbene
• vidensdeling på tværs
• gensidig forståelse og kendskab
• fokus og perspektiver i forhold til uddannelsens rammer og vilkår