Økonomi

Share

Pau_23

Du skal selv betale for bøger og transport i forbindelse ekskursioner på uddannelsen.

Som elev på pædagogisk assistentuddannelse, indgår du ved uddannelsens start i et ansættelsesforhold med en kommune. Derfor får du løn under hele uddannelsen. 

Elevlønnen pr. 1. oktober 2016:

Elever under 18 år: 8.189,23 kr. i det 1. år
Elever under 18 år: 8.189,23 kr. i det 2. år

Elever over 18 år: 10.514,21 kr. i det 1. år
Elever over 18 år: 11.167,25 kr. i det 2. år

Voksenelevløn
Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. For at få voksenelevløn skal du have mindst et års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år. Til social- og sundhedsuddannelserne forstås relevant beskæftigelse som arbejde inden for social- og sundhedsområdet eller det voksenpædagogiske område. For elevuddannelsen til pædagogisk assistent er det arbejde på det pædagogiske område. 

Har du brug for hjælp?

København:
Kontakt evt. skolens Uddannelsesvejledning for yderligere informationer om beskæftigelseskravet (områder, varighed og timetal).

Hillerød:
Kontakt din kontaktperson i kommunen eller Uddannelsesvejledningen hvis du vil vide mere.