Vision og strategi

Share

Vision og strategi

Vores vision

Vi vil være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor de får de bedste betingelser for at udfolde deres potentiale og blive attraktiv arbejdskraft for velfærdsområdet– og vi vil sammen arbejde på det hver dag!

  • SOPU har en klar profil hos de uddannelsessøgende, der kender os for vores værdier og stærke faglighed, som sikrer dem de relevante kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet. Hos os er mangfoldighed og rummelighed hjørnestene i et læringsmiljø, der sikrer god faglighed baseret på målrettet og fleksibel vekselvirkning mellem skole, øvelser og viden om praksis
  • Vi har en klar position i vores netværk af kommuner og regioner, der alle skal se SOPU som en naturlig og kompetent samarbejdspartner i den fælles opgave med at udvikle SOSU-fagligheden til det professionelle og omsorgsfulde arbejde med borgere og brugere
  • Vi er kendte og anerkendt for vores innovative og praksisnære læringsformer. Vores uddannelsesforløb og kurser er med til at fremtidssikre kompetencerne hos social- og sundhedspersonalet såvel som det pædagogiske personale på de helt centrale velfærdsområder i Danmark
  • Vi vil tiltrække de dygtigste og mest engagerede medarbejdere, der har lyst og vilje til at fremme læring og udvikling hos elever, kursister, samarbejdspartnere – og os selv.

 

Vores strategi

SOPU 2016-2020
KVALITET & BÆREDYGTIGHED