SOPU Tema 2013/14

Share

Sammenhaeng-synergi

Sammenhæng & synergi 2013/14

Temaet “Sammenhæng og synergi” er et led i arbejdet med SOPU’s strategi “Mennesker på vej 2012-16“.

Vi arbejder med “Sammenhæng og synergi” for at:

  • forbedre medarbejderes, elevers og kursisters trivsel
  • finde de gode historier og forbedre SOPU’s kultur og image
  • øge tværgående samarbejder i organisationen
  • lette adgang til videndeling bl.a. gennem intranet
  • implementere en ny uddannelsesordning
  • folde indsatser fra Pædagogisk År ud til gavn for elever og kursister
  • styrke it og digitalisering på SOPU gennem en indsats for mere it i undervisningen
  • styrke partnerskaber med praksis og skabe nye relationer til omverdenen
  • skabe bedre kendskab til “Sundhed Omsorg Pædagogik