SOPU Tema 2012

Share

Tema 2012 - 463-140

Pædagogisk år 2012

Pædagogik er SOPU’s centrale omdrejningspunkt. Det er vores kerne og det er udgangspunktet for vores dagligdag – og i samarbejde både internt og eksternt.

Det er helt afgørende, at vi på SOPU har en pædagogik, som både er relevant i forhold til udviklingen i det aktuelle samfund og i forhold til vores målgruppe af elever og kursister.

På SOPU arbejder alle sammen med det samme overordnede pædagogiske grundlag; anerkendende tilgang, fokus på potentiale, rummelighed og mangfoldighed. Elever og kursisters læring, læringsprocesser, anerkendende relationer og differentiering er nøgleord på SOPU.

Pædagogik skal udfordres, kvalificeres og videreudvikles – derfor er 2012 udråbt til pædagogisk år!

Vi vil inddrage både elever og eksterne samarbejdspartnere i arbejdet med SOPU Pædagogikken – via lokale uddannelsesudvalg og andre samarbejdsfora.

Formålet med det pædagogiske år:

  • Vi skal bruge al den viden og erfaring vi har fået via projekter, konferencer og kompetenceudvikling
  • Vi skal fokusere på afvekslende undervisning
  • Vi skal fokusere på feedback og evalueringskultur i undervisningen
  • Vi skal fokusere på sammenhængen mellem grund- og efteruddannelse
  • Vi skal fokusere på sammenhængen mellem skole og praktik
  • Vi skal styrke vores arbejde med relationer

Arbejdsgrupper:

Fælles forberedelse

Social og Sundhedsuddannelsen, Trin 1

Valgfag på SOSU Trin 1, 2 og PAU

Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 2

Valgfri Specialefag SOSU Trin 1 + 2

Pædagogisk Assistentuddannelse

SOPU Grundforløb

Rollen som underviser på SOPU

Praksisnær undervisning

Innovation i uddannelserne

Skole/praktik samarbejde

Løbende evaluering og bedømmelse

Prøveafholdelse og materiale til prøver

IT baseret kommunikation og læring

Kvalitet af eksterne ressourcer

Øget sammenhæng mellem elevgruppe, pædagogik og skolens rammer

Projekt ”Mange veje til målet”

Velfærdsteknologi og digitale omsorgssystemer