Projekt frivillig

Share

frivillig

Projekt frivillig – for unge på en ungdomsuddannelse er et initiativ, som er blevet til i et tværministerielt samarbejde mellem Social-, Undervisnings- og Kulturministeriet som et led i regeringens kvalitetsreform. Det er et tilbud til alle 250.000 elever på ungdomsuddannelserne i Danmark om at udføre et afgrænset forløb med min. 20 timers frivilligt arbejde i løbet af deres ungdomsuddannelse – men uden for skoletid. Det sker for at introducere eleverne til den frivillige verden og tilbyde dem et frivillighedsbevis, som kan vedlægges deres eksamensbevis.

Foreninger og organisationer tilbyder afgrænsede frivillige forløb (min. 20 timer) og får kontakt med eleverne via en forløbs- og foreningsdatabase på hjemmesiden projektfrivillig.dk. Det fremgår også af hjemmesiden hvilke kriterier, der skal være opfyldt, for at man som forening eller organisation kan tilbyde frivillige forløb.

På hjemmesiden kan eleven få svar på, hvem de kan kontakte, hvis de har spørgsmål om projekt frivillig, og de kan få svar på, hvad de skal gøre for at komme i gang med et frivilligt forløb.

SOPU-kontaktpersoner vedr. projekt frivillig