Idéer og metoder til gruppe- og projektarbejde på SOPU

Share

Fra januar til marts 2011 har en arbejdsgruppe bestående af 5 lærere og 5 assistentelever fra SOPU København arbejdet med at skærpe lærernes opmærksomhed på gruppe- og projektarbejde, som især udspiller sig i skolens åbne læringsmiljøer.

Projektet er en del af Fastholdelseskaravanens indsatser for at fastholde flere unge i uddannelse.

Arbejdsgruppen har i samspil med repræsentanter fra nogle lærerteam taget nogle modige trin på vejen mod at udvikle og afprøve nye redskaber til at forbedre gruppe- og projektarbejde. Elevernes perspektiv spiller en vigtig rolle i projektet og det tætte samarbejde med lærergruppen har skabt nye sprækker og indsigt i hvad, der skal til for at skabe en fælles platform for samarbejde.

Se videoerne fra projektet:     
Introugen       Samarbejde        Tryghed i gruppe- og projektarbejdet