Regler om fremmøde og fravær i Hillerød

Share

Fremmoede-Hillerod

På SOPU har vi en forventning om, at du som elev møder interesseret og forberedt til undervisningsaktiviteter.  Da du som elev på SOPU er i et ansættelsesforhold med din ansættelseskommune, gælder særlige regler vedrørende fravær.

Skoleperioder: Mødepligt og sygemelding
Som elev har du mødepligt og skal være til stede på SOPU i den skemalagte undervisningstid.

Underviserne på SOPU registrerer dagligt elevers fremmøde og fravær i Elevplan. Sygemelding skal altid ske til din ansættelseskommune/Region.

Praktikperioder: Sygemelding til praktikstedet!
I praktikperioder skal du som elev følge praktikstedets regler om mødepligt. Og du skal give besked om syge- og raskmelding til praktikstedet efter de regler, som praktikstedet har. Har du undtagelsesvis behov for at være fraværende i praktikken, skal du afklare og aftale det med din ansættelseskommune og SOPU.

SOPU har fokus på fravær og ønsker højt fremmøde
På SOPU har vi en forventning om, at du som elever møder til undervisning og aktiviteter. Vi vil gerne understøtte og hjælpe alle elever, der kan have vanskeligheder ift. fremmøde, derfor har vi opmærksomhed på elevers fravær.

Vi har erfaring med, at lavt fravær har stor betydning for om elever gennemfører deres uddannelse. Lavt fravær betragter vi som væsentligt både for den enkelte elev, for fællesskabet mellem elever og overordnet for SOPU som skole.

Derfor vil elever, der har et fravær, der vanskeliggør, at eleven kan nå sine uddannelsesmål, blive indkaldt til en samtale med kontaktlærer.

Ved forventet fravær over 14 dage, skal du som elev underrette din ansættelseskommune samt SOPU med henblik på ændring af din personlige uddannelsesplan.

Er du ny elev og nyansat og finder ud af, at du alligevel ikke har mulighed for at begynde på uddannelsen, så skal du hurtigst muligt give besked til din ansættelseskommune og til SOPU. Hvis vi ikke hører fra dig, og du ikke møder den første dag, vil vi tilbyde uddannelsen til en anden og din uddannelsesaftale vil blive opsagt.

Undervisning uden for SOPU
Hvis elever undervises uden for SOPU, registreres fremmøde af den pågældende underviser.