København

Share

Praktiske oplysninger - Kbhvn

Kl. 08.00-08.30
Kl. 11.45-12.30
kl. 14.00-15.30 (fredag kl. 14.00-15.00)

Vognmagergade 8, Gammel Mønt 2 og Strandlodsvej 44.

Afleveringen af forskellige opgaver, så som dansk, engelsk o.s.v. foregår til den respektive lærer/underviser. Det er vigtigt, når du afleverer danskopgave, at din underviser/lærer får den i tre eksemplarer.

SOPU København har et bibliotek, hvor der er adgang til at bruge eller låne bøger, tidsskrifter, aviser, videoer og internet.

I skolens Åbent LæringsCenter i Vognmagergade er der computere til rådighed til brug for opgaveløsning. Læs om it-politik her.

Det er muligt at parkere sin cykel i cykelstativerne ved Vognmagergade. Dette gælder også for eleverne fra Gammel Mønt, hvor cykler ikke kan parkeres.

På Strandlodsvej er der cykelparkering i gården til venstre. Cykler må ikke parkeres på fortovet.

Når du skal på ekskursion som fx museumsbesøg skal du selv betale for transporten. GF og 10. klasse er dog undtaget.
Skolen betaler altid evt. entré.

Elevplan er et webbaseret værktøj, hvor du kan:

- Se din uddannelsesplan
- Se hvornår du har skoleperioder
- Se om du har fået godskrevet forskellige fag
- Se hvilke aktiviteter, du skal have og hvornår
- Se hvilke mål, der indgår i de aktiviteter, du er tilmeldt
- Se hvilke mål, du har nået
- Se hvilke delkarakterer og standpunktskarakterer, du har fået
- Se dit skema
- Se dit fravær
- Se samtaler om fx fravær
- Se kommunikation mellem skolen, praktikken og dig

Alle, som har interesse i elevrådet, kan skrive til sopu@sopu.dk.

På SOPU foretages løbende evalueringer for at skabe mere kvalitet.

Når der i uddannelsesplanen er planlagt afholdelse af ferie i en skoleperiode, kan ferien kun afholdes i skolens lukkeuger.

Skolens lukkeuger ligger i uge 29, 30 og 31.

Hvis ferien er i praktik, kan den ligge lidt anderledes og skal somme tider aftales med praktikstedet.

Læs om fremmøde og fravær her.

Der er kantine i Vognmagergade 8, hvor du har mulighed for at købe sandwich, varm ret, salat m.m.

Åbningstiderne er:
Mandag   kl. 7.30 – 19.00 
Tirsdag   kl. 7.30 – 19.00
Onsdag   kl. 7.30 – 15.00
Torsdag  kl. 7.30 – 19.00
Fredag    kl. 7.30 – 15.00

På Gammel Mønt er der køleskabe til rådighed og herudover kan elever benytte kantinen i Vognmagergade.

På Strandlodsvej er der køleskabe og kaffemaskiner til rådighed.

Vi har hjertestartere på følgende adresser:

Vognmagergade 8, st. ved informationen
Vognmagergade 8, 4. sal i lokale 410
Gammel Mønt 2, 4. sal i lokale nr. 1
Strandlodsvej 44, 2. sal ud for lokale nr. 2.15  

Du kan søge information flere steder, bl. a:
- her på hjemmesiden
- i Elevplan
- i Informationen – Åbent alle hverdage kl. 08.00-15.00  

I Vognmagergade kan du købe kaffe i kantinen.

I Gammel Mønt kan du koge vand til kaffe eller benytte kantinen i Vognmagergade.
På Strandlodsvej kan du lave kaffe på kaffemaskine.

Der er kantine i Vognmagergade 8, hvor du har mulighed for at købe sandwich, varm ret, salat m.m.

Åbningstiderne er:
Mandag  kl. 7.30 – 19.00 
Tirsdag   kl. 7.30 – 19.00
Onsdag   kl. 7.30 – 15.00
Torsdag  kl. 7.30 – 19.00
Fredag    kl. 7.30 – 15.00

På Gammel Mønt er der køleskabe til rådighed og herudover kan elever benytte kantinen i Vognmagergade.

På Strandlodsvej er der køleskabe og kaffemaskiner til rådighed.

Skolen kan kontaktes 
på tlf. 35 28 35 28
på fax 35 28 30 87, 
på mail sopu@sopu.dk 
eller skriv til adressen:

SOPU København
Vognmagergade 8
1120 København K

Se kort her.

Hvis du skal have kopieret en opgave eller andet til brug for din læring, skal du kontakte din underviser, som har adgang til kopiering.

Elever har ikke mulighed for at kopiere selv. 

På Gammel Mønt og Strandlodsvej er der køleskabe til elevernes rådighed.

Trin 1-elevers spørgsmål om løn skal henvendes til Grunduddannelse København (GRUK) 

på tlf. 35 30 39 35.

Trin2-elevers spørgsmål om løn skal henvendes til Region Hovedstaden

på tlf. 38 66 98 85 eller tlf. 38 66 98 50

SOPU forventer, at elever på SOPU selv medbringer skriveredskaber, viskelæder, saks, lineal, blokke, papir – og hvad der ellers måtte behøves for at følge undervisningen og aktiviteter.

Elever møder kl. 8.30.

Tjek ofte stillede spørgsmål her.

Læs om skolens ordensregler her.

Der er ikke mulighed for parkering ved SOPU København i Vognmagergade og Gammel Mønt.

På Strandlodsvej er det gratis at parkere på gaden, men det er ikke muligt at få parkeringsplads i gården.

I skolens Åbent LæringsCenter i Vognmagergade er der computere til rådighed til brug for opgaveløsning. Læs om it-politik her.

SOPU har flere politikker, som skal følges. 
Læs it-poltikken her.
Læs SOPU’s ordensregler her

Vores uddannelser veklser mellem praktik og skole, dog med undtagelse af grundforløbet. Herunder kan du læse om dine praktikmuligheder.

Grundforløb:
Under udarbejdelse.

SOSU-uddannelsen – Trin 1:
Er du SOSU-hjælperelev vil din praktik foregå i ældreomsorgen enten i borgerens hjem eller i et plejecenter i den kommune, hvor du er ansat som elev.

Du skal være forberedt på, at du kan komme i praktik i hele Region Hovedstaden.

SOSU-uddannelsen – Trin 2:
Er du SOSU-assistentelev vil din praktik foregå inden for det kommunale eller private område for sundhed, pleje, omsorg og praktisk hjælp, i det regionale somatiske område (hospitaler) og i de kommunale eller regionale psykiatriske tilbud.

Pædagogisk assistentuddannelse
Er du pædagogisk assistent vil din praktik foregå inden for de kommunale, regionale og private pædagogiske tilbud til børn, unge og voksne. Herudover også i pædagogiske tilbud til handicappede, borgere med psykiske lidelser og voksne med behov for pædagogisk støtte.

Når du skal logge ind på skolens computere, skal du bruge følgende oplysninger:
Brugernavn: sosu+studienummer (eks. sosu1234)
Kode: Året, hvori du er startet + fødselsdato angivet i 6 cifre (eks. 2011051685)

Når du skal printe, skal du logge på printeren, efter du har sendt dokumentet fra computeren. Til dette bruger du de samme oplysninger som til computerne, indtil du får dit studiekort. Når du har fået det, kan du køre kortet hen over scanneren og derefter printe alle dine dokumenter.  

Læs skolens ordensregler her

Skolen er en røgfri arbejdsplads, også hvad angår e-cigaretter.

I Vognmagergade er der mulighed for at ryge i portene ved indgangen i Sjæleboderne, Lønporten og porten ved Gothersgade. Der er opstillet askebægre, der skal benyttes. 
Det er ikke tilladt at ryge ved hovedindgangen i Vognmagergade.

I Gammel Mønt må der ikke ryges på matriklen eller ved de omkringliggende butikker. Rygere henvises til portene ved Vognmagergade eller til at gå lidt rundt i omgivelserne.

På Strandlodsvej er der mulighed for at ryge i gården til venstre for bygningen. Der er opstillet askebægre, som skal benyttes.

Du får udleveret studiekort af din lærer så hurtigt som muligt. Studiekort kan give forskellige rabatter, og studiekortet bruges desuden, når du skal udskrive fra skolens pc’ere. 

Som elev på grundforløbet har du mulighed for at søge SU. Læs mere her.

Sygdom skal meldes til skolen på tlf. 35 28 30 00 i tidsrummet 8.00-9.00.

Er du elev i Vognmagergade 8, kan du leje et taskeskab mod betaling af et depositum på 200,- kr.
Du kan henvende dig i Informationen på 5. sal på alle hverdage mellem kl. 10.00-10.30 og få udleveret en nøgle.
Husk at medbringe dit studiekort eller anden legitimation og 200,- kr.

Du har ret til godtgørelse af dine transportudgifter, når du er under uddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent. Få mere information, når du starter din uddannelse.

På grundforløbet kan du søge om et hypercard. Læs mere her.

Se Uddannelsesvejledningens åbningstider her.

ÅLC ligger på første sal i Vognmagergade og er et stort åbent lokale, som skolen deler med KVUC.

I vor del af lokalet er opstillet computere til elevbrug, hvor du som elev på skolen kan logge på, når du har fået et studienummer af din underviser. Derudover er der printer til elevbrug.

I ÅLC er du velkommen hele dagen, mellem kl. 8.30-15.00. 
Det er et sted, hvor der er tid til fordybelse og udarbejdelse af skriftlige opgaver og oplæg, og du har mulighed for at få hjælp til disse. Vi deler lokaler med KVUC’s bibliotek og der skal derfor være arbejdsro og stille samtale, uden mobiltelefoni.

I Vognmagergade 8 er der åbent dagligt fra kl. 7:30 til 22:00,
idet KVUC – som skolen deler bygning med – har aftenundervisning.

Administration
Kl. 08.00-08.30
Kl. 11.45-12.30
kl. 14.00-15.30 (fredag kl. 14.00-15.00)

Information
Kl. 08.00-15.00 – alle hverdage

Kantine
Mandag  kl. 7.30 – 19.00 
Tirsdag   kl. 7.30 – 19.00
Onsdag   kl. 7.30 – 15.00
Torsdag  kl. 7.30 – 19.00
Fredag    kl. 7.30 – 15.00

Uddannelsesvejledningens åbningstider – klik her.