Pædagogisk grundlag

Share

generelt_26

Det anerkendende menneskesyn er i centrum for aktiviteterne på SOPU. Det betyder, at elever og kursister bliver hørt, set og forstået.

Alle mødes med en oprigtig interesse for og anerkendelse af hvem de er, hvad de kan og hvordan de lærer bedst.

Respekt, åbenhed, tillid og mangfoldighed er nogle af nøgleordene.

Der er fokus på succesoplevelser og fællesskab.

SOPU har en kultur baseret på forpligtende læringsfællesskaber. Fælles læring, videndeling og erfaringsudveksling styrker den enkeltes forståelse af sig selv, rum til udvikling og godt læringsmiljø.

Vi arbejder med skiftet i fokus fra lærerens undervisning til elevens læring. Læring sker i den elev som er parat til at modtage og i stand til at reflektere. Derfor tilrettelægges undervisningen, så der gives de bedst mulige betingelser for at skabe optimale læreprocesser for den enkelte. Vi tror på, at dette mål kan nås ved at sætte den enkelte elev og kursist i centrum og at arbejde målrettet med anerkendende relationer. Ved at holde fokus på den enkeltes ressourcer og potentiale arbejder vi med at skabe fællesskab og individualisering i passende omfang.

Teori og praksis kobles af fagligt kompetente og autentiske lærere med kendskab til netop det praksisfællesskab eleverne uddannes og efteruddannes til at indgå aktivt i. Veksling mellem teori og praksis er en styrke og en hjørnesten i de vekseluddannelser SOPU udbyder.

Det relationsskabende fokus med eleven og kursisten i centrum er tydeligt på SOPU. Rollen som underviser med fokus på både faglige, personlige og sociale relationer i den anerkendende skolekultur skaber tryghed og tillid. Dermed dannes grundlag for selvtillid, selvværd og rum for lærings-processer.