Lokale uddannelsesudvalg

Share

SOPU skal ifølge Erhvervsuddannelsesloven nedsætte lokale uddannelsesudvalg, i daglig tale kaldet LUU. Lokale uddannelsesudvalg rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

SOPU’s bestyrelse har besluttet at nedsætte tre lokale uddannelsesudvalg.

  • Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for pædagogisk assistentuddannelse
  • Det lokale uddannelsesudvalg for social-og sundhedsuddannelsen
  • Det lokale efteruddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne

Sammensætningen af de lokale udddannelsesudvalg kan ses i links til højre.