Lokale uddannelsesudvalg

Share

SOPU skal ifølge Erhvervsuddannelsesloven nedsætte lokale uddannelsesudvalg, i daglig tale kaldet LUU. Lokale uddannelsesudvalg rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

SOPU afprøver i øjeblikket en struktur med ét samlet udvalg for SOSU-uddannelserne, AMU-området og den pædagogiske assistentuddannelse. I forsøgsperioden er sammensætningen af udvalget uændret i forhold til udpegning til de tre separate udvalg.

SOPU’s bestyrelse træffer inden udgangen af 2017 beslutning om den fremtidige struktur på baggrund af evaluering af forsøgsperioden.

Sammensætningen af det lokale udddannelsesudvalg kan ses under links til højre.

Referater kan findes her>