Elevråd

Share

Elevraad

Fælles elevråd for SOPU København & Nordsjælland

Elevrådene eksisterer for at repræsentere elevernes holdninger i bestyrelsen og overfor skolernes ledelse og dermed sørge for at elevernes interesser bliver varetaget.

Elevrådet handler om at tænke visionært og skabe bedre forhold for eleverne. Ikke mindst kan elevråd være med til at skabe bedre vilkår for sociale aktiviteter for skolens elever.

Elevrådet er der, hvor man som elev skal stille spørgsmålstegn ved sin skole og kræve forbedringer. Elevråd er en mulighed for, at elever kan få indflydelse på deres egen hverdag.

Målet er fælles for både elever, lærere og ledelse; en velfungerende skole med godt undervisningsmiljø – det kan elevråd medvirke til!

Har du spørgsmål? Så send en mail til sopu@sopu.dk.