Bestyrelse

Share

SOPU er en selvejende institution under staten og har en bestyrelse, som er skolens øverste myndighed.

Bestyrelsen har fokus på de langsigtede strategiske mål og visioner og ikke på den daglige drift af skolen. Den daglige drift er direktøren ansvarlig for. 

Bestyrelsen vil i den kommende tid have særligt fokus på implementeringen af de nye arbejdstidsregler, elevens dag, skolens økonomi samt EUD-reformen.

Nedenfor er en oversigt over bestyrelsens medlemmer:

Knud Henning Andersen, formand og medlem af forretningsudvalget, selvsuppleret

Ingo Østerskov, næstformand og medlem af forretningsudvalget, udpeget af KEA

Katja Kayser, udpeget af Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune

Anne-Marie Hestehave, VEU repræsentant, udpeget af FOA Nordsjælland

Tina Græsted, medlem af forretningsudvalget, udpeget af FOA København

Pia Ludvigsen, udpeget af FOA/LFS

Cecilia Toxwærd, udpeget af Regionsrådet

Peter Lennø, byrådsmedlem (Hillerød), udpeget af kommunerne i Region H i forening

Sisse Marie Wellling, borgerrepræsentant (København), udpeget af kommunerne i Region H i forening

Yasar Cakmak, selvsuppleret

Jens Christensen, medarbejderrepræsentant

Filiz Thunø, medarbejderrepræsentant

Stig Rosborg, elevrepræsentant

Louise Jessen, elevrepræsentant