Bestyrelse

Share

SOPU er en selvejende institution under staten og har en bestyrelse, som er skolens øverste myndighed.

Bestyrelsen har fokus på de langsigtede strategiske mål og visioner og ikke på den daglige drift af skolen. Den daglige drift er direktøren ansvarlig for. 

Bestyrelsen vil i den kommende tid have særligt fokus på implementeringen af de nye arbejdstidsregler, elevens dag, skolens økonomi samt EUD-reformen.

Nedenfor er en oversigt over bestyrelsens medlemmer:

Nanna Højlund, formand og medlem af forretningsudvalget, selvsuppleret

Ingo Østerskov, næstformand og medlem af forretningsudvalget, udpeget af KEA

Katja Kayser, udpeget af Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune

Lene Lindberg, udpeget af FOA 

Tina Græsted, medlem af forretningsudvalget, udpeget af FOA København

Pia Ludvigsen, udpeget af FOA/LFS

VACANT, udpeget af Region Hovedstaden

Peter Lennø, byrådsmedlem (Hillerød), udpeget af kommunerne i Region H i forening

Sisse Marie Wellling, borgerrepræsentant (København), udpeget af kommunerne i Region H i forening

Peter Kvist Jørgensen, selvsuppleret

Ann Berit Holm, medarbejderrepræsentant

Bitten Næsted Hansen, medarbejderrepræsentant

Sebastian Laursen, elevrepræsentant

VACANT, elevrepræsentant