Bestyrelse

Share

SOPU er en selvejende institution under staten og har en bestyrelse, som er skolens øverste myndighed.

Bestyrelsen har fokus på de langsigtede strategiske mål og visioner og ikke på den daglige drift af skolen. Den daglige drift er direktøren ansvarlig for. Nogle af de emner, som bestyrelsen beskæftiger sig med er skolens

  • elevaktivitet, f.eks. øget/mindsket tilgang, frafald og efteruddannelsesaktivitet
  • godkendelse af skolens uddannelsesudvalg og dettes indstillinger
  • økonomi – herunder godkendelse af budget
  • strategi for indtægsdækket virksomhed og efteruddannelsesaktivitet

 

Bestyrelsen er sammensat af:
Knud Henning Andersen, formand, selvsuppleret
Ingo Østerskov, næstformand, udpeget af KEA
Lisa Dahl Christensen, selvsuppleret
Jacob Lange, udpeget af Regionsrådet
Ninna Thomsen, udpeget af kommunerne i Region H i forening
Christina Høi Skovdal, udpeget af kommunerne i Region H i forening
Katja Kayser, udpeget af Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune
Anne-Marie Hestehave, udpeget af FOA Nordsjælland
Tina Græsted, udpeget af FOA København
Pia Ludvigsen, udpeget af FOA/LFS
Camilla Woller-Nielsen, medarbejderrepræsentant
Jens Christensen, medarbejderrepræsentant
To elevrepræsentanter (mangler udpegning)