Kvalitetsarbejdet på SOPU

Share

Kvalitetsarbejdet 463-140

Formål med kvalitetsarbejdet

  • At udvikle kvaliteten af kerneopgaven, som er undervisning og læring.
  • At understøtte understøtte kvaliteten generelt på SOPU på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan.
  • At understøtte udviklingen af gode resultater, processer og procedurer i overensstemmelse med SOPU’s mål, vision og værdier om at udvikle og udbyde uddannelser af høj kvalitet.
  • At arbejde ud fra et dynamisk og systematisk kvalitetskoncept til gavn for interne og eksterne interessenter.
  • At SOPU’s tætte samarbejdspartnere har mulighed for indsigt i og indflydelse på kvalitetsarbejdet og derigennem bidrage til en øget kvalitet i uddannelserne.
  • At fremme en evalueringskultur på SOPU.
  • At leve op til kravene i love og bekendtgørelser vedr. området. 

SOPUs kvalitetsbeskrivelse forholder sig desuden til Danske erhvervsskolers beskrevne kvalitetsmål for erhvervsuddannelserne 2015, som bl.a. indeholder mål for gennemførelse, eksamenskarakterer, elevtrivsel m.m.