Elevtrivselsundersøgelse

Share

Elevtrivsel

I efteråret 2012 har SOPU gennemført en elevtrivselsundersøgelse for første gang som en samlet skole.

1325 af skolens elever har besvaret et elektronisk spørgeskema, med ca. 70 spørgsmål indenfor hovedemnerne:

 • Organisering
 • Underviserne
 • Undervisningen
 • Socialt miljø
 • Fysisk miljø
 • Udstyr og materialer
 • Egen motivation.

 

Ud fra elevernes besvarelser og kommentarer er der udarbejdet en handlingsplan med nedenstående indsatsområder.

 

Pædagogiske indsatser:

 • Undervisningsdifferentiering, med fokus på at de faglige udfordringer skal stå mål med den enkeltes formåen, vilkår og potentialer.
 • Afvekslende undervisning, hvor der skal holdes fast i og videreudvikles på de forbedringer, der er sket de sidste to år.
 • Feedback, hvor det skal være nemmere for eleverne at få vejledning, feedback og entydige udmeldinger om opgaver m.v. Det betyder bl.a. at elevernes ventetid på vejledning og tilbagemeldinger skal mindskes.

 

Indsatser for at styrke information og klarhed:

 • Elevplan, hvor brugen af Elevplan som informationsredskab mellem underviser og elev skal styrkes.
 • Kontaktlærerrollen skal styrkes i forhold til at forklare og håndtere skolens regler og udmøntningen heraf. Det drejer sig fx om  elevernes overholdelse af mødetider, opgaveaflevering, ordens- og samværsregler samt elevens aktive deltagelse i undervisningen.

 

Indsatser i forhold til miljø og materialer

 • Elevernes arbejdsmiljø. Der er opmærksomhed på at skolens nuværende lokaler er forbundet med udfordringer, hvorfor der på sigt arbejdes med at finde nye lokaler.

I mellemtiden er der fokus på forbedring af det æstetiske miljø, indeklima og møbler.

 • IT udstyr. Her skal eleverne i højere grad opleve, at de har den nødvendige adgang og hjælp til IT udstyr. Der er fokus på nyindkøb samt nye løsninger og arbejdsgange.
 • Studiemiljø på PAU og Grundforløb. Der stilles særlige krav til et studiemiljø, der er målrettet denne elevgruppe. Derfor skal undervisere og elever herfra sætte sig sammen og komme med realiserbare forslag til forbedringer.

 

Du kan læse rapporten med elevernes besvarelser her

 

Elevtrivselsundersøgelse 2010:

- Resultater

Opfølgning maj 2012